Finansiella tjänster i en föränderlig digital värld

Banker och finansinstitut behöver ständigt anpassa sig till snabba förändringar och nya krav från myndigheter och kunder. Därför erbjuder vi IT-lösningar och tjänster som hjälper dig att utveckla ditt kunderbjudande.

Vi erbjuder IT-lösningar och tjänster till banker och andra leverantörer av finansiella tjänster - allt från affärsrådgivning till infrastrukturtjänster. Lösningarna kan levereras till dig som en tjänst där vi tar fullt ansvar för lösningens funktionalitet och se till att alla lagstadgade krav är uppfyllda.

Dra nytta av Tietos kunnande om bankers och finansinstituts centrala affärsprocesser i kombination med ledande teknik.

Dela: