Säkra tjänster som utformats för nordiska energiföretag

Elbranschen står inför den största utmaningen på många år.

Till följd av avreglering får elhandelsbolagen mer konkurrens, vilket leder till nya prioriteringar: behålla kunderna och minska betjäningskostnaderna.

Distributionsbolagen står inför tuffare driftkrav: tillförlitliga tjänster, kortare driftstörningar och högre böter om man inte följer regelverken. Man måste dessutom lägga större fokus på att planera för avkastning på investeringar.

Det enda sättet att lyckas i den här miljön är att implementera nya digitala lösningar som

  • möjliggör automatisering av drift och processer, vilket minimerar kostnaderna och risken för manuella fel som kan påverka slutanvändarens nöjdhet eller orsaka situationer som leder till att regelverken inte längre efterlevs
  • kan skalas upp eller ned utan avbrott i tjänsten för att anpassas efter marknadsbehoven
  • kan skapa nya intäktsströmmar med hjälp av dataanalyser
  • Modulbaserat och standardiserat – använd funktionerna du behöver och betala för vad du använder

Tieto Smart Utility är en omfattande lösning som innefattar både plattformar och verktyg som hjälper både elhandelsbolagen och distributörerna att styra produktionen för bästa möjliga resultat.

Kontakta oss i dag för att komma igång. Hör av dig!