Stärk er konkurrenskraft inom eldistributionsbranschen

 

De största förändringarna på många år

Inom bara ett par år kommer systemansvariga för distributionssystem (DSO:er) att ställas inför utmaningar som nordiska datahubbar, den leverantörscentrerade modellen, en förenklad marknad, ökad mikrogenerering, större datamängder och åtstramade regler för tjänstetillförlitlighet. Dessutom kräver slutanvändarna hela tiden mer tillförlitlig energidistribution, färre avbrott och lägre priser för energiöverföring, i kombination med flexibla och effektiva digitala tjänster.

När dessa krav ställs mot kraven för daglig drift, investeringar i och underhåll av elnätet får de systemansvariga mycket lite manövreringsutrymme. Digitala och automatiserade processer och tjänster är därför oerhört viktiga för att lyckas i den nya marknadssituationen.

En molnlösning gör dig redo för framtiden

Med Tieto Smart Utility kan ett distributionsbolag uppnå flera fördelar – enkel hantering av elnätet, ökad tillgänglighet och bättre kundnöjdhet.

Det är en molnlösning som automatiserar nyckelprocesser för att förbättra drifteffektiviteten och minska kostnaderna. Lösningen digitaliserar olika informationsflöden, vilket leder till bättre uppgifts- och resursfördelning, färre fel och snabbare återställning vid störningar. Digitalt lagrade data säkerställer snabba och korrekta rapporter samtidigt som effektiva analyser gör det möjligt att simulera investeringar.

Tieto Smart Utility erbjuder skalbara och flexibla tjänster som är särskilt utformade för nordiska företag och innefattar en regulatorisk garanti. Den låga inledande investeringskostnaden innebär att tjänsterna kan börja användas på en gång.

Hör av dig om du vill lyckas på den framtida energidistributionsmarknaden!