Bästa möjliga välfärd med digitala lösningar

Europa kommer även i fortsättningen att se ett ökat behov av vård- och omsorgstjänster, trots att resurserna minskar. En grundlig förståelse för vård- och omsorgssektorernas krav och utmaningar har lagt grunden till våra framgångar.

Tack vare ett nära samarbete med våra kunder vet vi hur informations- och kommunikationstekniklösningar (ICT) kan stötta sjukhus, kliniker, de äldre och hemtjänsten samt de som tillhandahåller välfärds- och utbildningstjänster. Det snabbt växande antalet äldre människor gör att Europa står inför en väldig förändring.

Tietos fokus ligger på integrerad vård – en obruten vård- och servicekedja i livets alla skeden. Vårt fokus sträcker sig dock bortom detta grundläggande koncept för livstidsengagemang. Vi som företag strävar efter att skapa lösningar som revolutionerar vård- och omsorgsbranschen och säkerställer att en ökad livskvalitet blir verklighet för alla medborgare.

En åldrande befolkning och sjukvårdens ökade förmåga att behandla fler och fler sjukdomar kommer att fortsätta att driva på expansionen inom vård- och omsorgstjänster. Samtidigt förväntar sig medborgarna en högre standard på tjänsterna, vilket ställer nya krav på behandlingsformer och utökad tillgång till tjänsterna.

ICT kan underlätta för människor att stanna i sitt eget hem längre och förbättra kvaliteten på såväl vård som tjänster – både på institutioner och i hemmen.

Barnomsorg och skola representerar samhällets framtid.

Ju mer tid lärare och annan personal kan avsätta till barn och elever, desto bättre resultat kan uppnås. Våra ICT-lösningar ökar den tillgängliga tiden och möjliggör samarbete mellan familjer och tjänsteleverantörer, vilket förbättrar kvaliteten på samverkan. Våra ICT-lösningar stöder administration, kommunikation och pedagogiska processer från förskola till vuxenutbildning.

Vårt omsorgserbjudande innehåller även lösningar till stöd för individ- och familjeomsorgens verksamheter och flyktingadministration.

Media kontakt:

Healthcare, welfare and education Nordic: 

Suzana Johansson, tel. +46 70 950 3737,
email: suzana.johansson(at)tieto.com

Snabbfakta

 • Över 40 års erfarenhet av hälso- och välfärdsmarknaden samt skola.
 • Ledande ICT-leverantör av hälso- och sjukvårdslösningar på den nordiska marknaden.
 • 1300 medarbetare
 • 800 utvecklare och designers
 • 32 lokala kontor i Norden
 • Över 1500 kunder i Norden

Våra lösningar är inriktade på att göra livet lättare för medborgare, patienter och vård- och omsorgsleverantörer.

 • Ett omfattande utbud av lösningar baserade på våra egna produkter
 • Anpassade lösningar
 • ICT-tjänster

Marknader

 • Huvudmarknaden är Nordeuropa
 • Ledande leverantör i de nordiska länderna
 • Stark ställning på vårdmarknaderna i Tyskland och Nederländerna

Kunder

Bland kunderna finns över 2 000 företag och organisationer som är verksamma inom vården och omsorgen. Här följer några exempel.

 • Sverige: Skåne och Stockholms län, Sjukvårdsrådgivningen (SVR) AB, städerna Stockholm, Västerås, Uppsala, Göteborg och Örebro.
 • Finland: Helsinki och Uusimaa sjukhusdistrikt (HUS), Päijät-Häme social- och hälsovårdsorganisation, Medi-IT Oy, Mehiläinen Oy, städerna Helsingfors, Esbo, Åbo och Tammerfors.
 • Norge: Central-, syd- och öst regionens hälsovårdsmyndighet, städerna Oslo och Bergen.
 • Centraleuropa: Bundesknappschaft och Dutch Hospital Data.
Share