Inbyggd kvalitetskontroll för socialtjänsten

Verksamhetssystemet för individ- och familjeomsorg hjälper socialtjänsten att jobba mer effektivt och resultatinriktat – med människan i centrum. Systemet bygger på Procapitas databas och grundfunktionalitet och förnyas nu successivt med Lifecare som innebär ett nytt modernt gränssnitt med högre användbarhet och ökat processtöd för användaren.

Det dagliga utrednings-, besluts- och behandlingsarbetet blir lättare och en helt ny form av verksamhetsutveckling möjliggörs. Total överblick kombineras med smarta matchningar och fokus på faktisk nytta.

Kraven på kvalitetssäkring och uppföljning inom socialtjänsten ökar. Därför har vi på Tieto gjort det möjligt att mäta effekterna av de insatser som görs.
I vårt verksamhetsstöd för individ- och familjeomsorg har vi bl.a. integrerat funktioner för BBIC, ASI, ADAD och Instrument X. Det möjliggör metoder som gör det enklare att hitta de mest effektiva sätten för att hjälpa samhällets svaga.

Naturligtvis förenklar IT-stödet även all dokumentation och ger total överblick från uppstart och utredning till beslut, utbetalning och utvärdering.

Med verksamhetssystemet blir det också lättare för kommunerna att ge individanpassat stöd till människor med olika slags språk-, funktions- och arbetshinder som ska ta sig ut sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vi har byggt in en särskild funktion som hjälper till att kartlägga den enskildes färdigheter och förutsättningar och matcha rätt person med rätt insatser och åtgärder. Det får verksamheten att fungera så effektivt som möjligt och ger fler chansen att komma ut i arbete snabbare. 

Verksamhetssystemet hanterar handläggningsprocessen inom följande:

Procapita

Procapita IFO är det kompletta verksamhetsstödet för hela individ- och familjeomsorgsverksamheten. Med hjälp av grund- och tillvalsmoduler bygger varje kommun sitt eget Procapita.

  

 

 

 

Share