Arbetsmarknad

Arbetsmarknad är ett stöd som vänder sig till arbetsmarknadsverksamheten i en kommun. Koppling finns till individ-och familjeomsorgen så handläggarna kan skicka uppdrag till arbetsmarknad.

I Arbetsmarknad finns bl.a.

  • Kartläggning i syfte att åstadkomma lång- och kortsiktiga mål i en individuell plan.
  • Hantering av anordnare, praktik- och projektplatser.
  • Matchning där personens kompetensprofil kan tillsammans med behoven från planeringen matchas mot en kravprofil för praktik- och projektplatser.
  • Tid som hanterar närvaro och frånvaro i aktiviteterna som finns planerade i personernas planer.
  • Stödfunktioner för dokumentation och kontakter. Via sökmängder kan uppföljning och statistik tas fram för verksamheterna. Även statistiken till Kolada kan hanteras.
      
      

 

 

Share

Kontakt

Mailbox IFO
sales.ifo@tieto.com
Hämta material