Barn och unga samt vuxna

Verksamhetssystemet hanterar handläggningen av anmälan/ansökan, förhandsbedömning, utredning, beslut, insats/er och uppföljning.

Här finns bl.a. funktioner såsom:

  • Barns Behov I Centrum (BBIC)
  • Familjerätt
  • Resursregister för uppdragstagare, institutioner och öppenvårdsverksamhet.
  • Statistik, både på individ- och mängdnivå, som skapas automatiskt till Socialstyrelsen.
  • Färdiga blanketter från bl a Socialstyrelsen och Inera kan integreras i systemet. T.ex. finns blanketter för LVU, LVM samt faderskap/föräldraskap.
      
       

 

 

Share

Kontakt

Mailbox IFO
sales.ifo@tieto.com