Befolkningsuppgifter på ett enklare sätt

Befolkningsregistret KIR är ett fristående invånarregister som kan användas av kommunens alla förvaltningar och verksamheter.

KIR förser även verksamhetssystemet Procapita med uppdaterade person- och adressuppgifter. Användaren får en samlad, överskådlig bild och möjlighet att söka efter personer, göra egna urval och ta fram statistik. Med en mängd olika tillval kan fler smarta funktioner läggas till.

Share
Tillvalstjänster