Flykting

För verksamheter som arbetar med flyktingar innehåller verksamhetssystemet de speciella funktioner som behövs för administration.
  • Modulen Flykting är ett hjälpmedel för hantering av de ersättningar som erhålls från staten vid mottagandet av flyktingar.
  • Beräkning finns för återsökning av kostnader för olika personkategorier.
  • Möjligheter finns för att dokumentera.
  • Fil från Migrationsverket med inbetalningar av schablonersättning kan läsas in i systemet.
      
      

 

 

Share

Kontakt

Mailbox IFO
sales.ifo@tieto.com
Hämta material