Försörjningsstöd

Verksamhetssystemet innehåller samtliga funktioner som behövs för att handlägga försörjningsstöd. Vår Lifecare process för ekonomiskt bistånd ger handläggarna ett modernt och enkelt verktyg – lätt att göra rätt. Funktionerna är inbyggda i ett handläggningsflöde.

Här finns bl.a. funktioner såsom:

  • Beräkning och uträkning av kostnader för eget boende.
  • Digital hämtning av inkomstuppgifter via SSBTEK Online. Innehåller information om förmåner och ersättningar m m från: Arbetsförmedling, A-kassa, CSN, Försäkringskassa, Pensionsmyndighet.
  • Integration finns till samtliga förekommande redovisningssystem. Stöd för in- och utbetalningar via Plusgiro, Bankgiro och SUS.
  • Särskilda funktioner för att hantera egna medel.
  • Statistik, avseende försörjningsstöd, som skapas automatiskt till Socialstyrelsen.
  • Metod stöd i form av bl.a. ASI, ADAD samt Instrument X.
     
       

 

Share

Kontakt

Mailbox IFO
sales.ifo@tieto.com