Medborgartjänster

Idag kan vi erbjuda ett flertal medborgartjänster:    

 • Ekonomiskt bistånd Visa – klienter kan följa sitt ärende från ansökan till beräkning, beslut och utbetalning. Här kan även handläggare välja att publicera utvalda journalanteckningar och låta klienter ändra vissa personuppgifter såsom telefonnummer.
   
 • Ekonomiskt bistånd Ansökan – ger sökande möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt. Om det finns en medsökande måste även denne godkänna ansökan innan den kan skickas in till kommunen/verksamhetssystemet.
   
 • SMS och e-postnotifiering. Medborgaren som har tillgång till medborgartjänsten ”Ekonomiskt bistånd Visa” kan med detta tillval få en notifiering om att något nytt har hänt.
   
 • Meddelande IFO – med denna medborgartjänst kan klient och handläggare på ett säkert sätt kommunicera. Handläggaren kan också välja att journalföra meddelandet.

Ekonomiskt bistånd Visa

Klienten ges möjlighet att få information om sitt ärende dygnets alla timmar och kan välja att använda dator, surfplatta eller smartphone för att nå tjänsten. Medborgarna kan följa sitt ärende från ansökan till beräkning, beslut och utbetalning. Handläggaren kan i denna tjänst även publicera information till klienten i form av en speciell aktanteckning och se när denna har tagit del av informationen.

Medborgartjänsten kan enkelt anslutas på kommunen hemsida. Det innebär att klienten kan följa sitt ärende i realtid genom att logga in med den autentiseringsmetod som valts i kommunen (e-legitimation, BankID eller liknande). Klienten kan se är när ansökan har inkommit, slutliga beräkningar, beslut, utbetalningar, personuppgifter i verksamhetssystemet samt kontaktuppgifter till handläggare. Klienten kan själv ändra uppgifter om telefonnummer och e-postadress. Det går då att se att det är klienten som har gjort ändringen.

Fördelar

 • Delaktighet – klienten kan följa sitt ärende och få information löpande.
 • Tidsbesparing – trycket på telefontiderna minskar då klienterna använder medborgartjänst för information kring t.ex utbetalning.
 • Användarvänligt – det mobila stödet är enkelt och intuitivt, och tar bara några minuter att lära.
 • Flexibelt – systemet kan nås via valfri enhet, t.ex surfplatta och mobil.

Ekonomiskt bistånd Ansökan/återansökan

Medborgarna kan enkelt ansöka om ekonomiskt bistånd. Handläggaren får in ansökan direkt i verksamhetssystemet vilket underlättar handläggningsprocessen.

Fördelar

 • Tillgänglighet – medborgaren kan när som helst ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Tidsbesparing – digitala ansökningar underlättar vid handläggning. Alla ansökningar som kommer in är kompletta och läsbara.
 • Användarvänligt – det mobila stödet är enkelt och intuitivt och tar bara några minuter att lära.
 • Flexibelt – systemet kan nås via valfri enhet, t.ex surfplatta och mobil.

SMS och E-postnotifiering

Medborgaren som har tillgång till medborgartjänsten ”Ekonomiskt bistånd Visa” kan med detta tillval få en notifiering om att något nytt har hänt. En notifiering skickas vid beslut och vid anteckningar av en viss typ.

Klienten kan själv i medborgartjänsten via ”min profil” välja om notifiering önskas via e-post och/eller SMS. Handläggaren kan i klientens personbild sätta markering för notifiering i Procapita.

SMS och e-postnotifieringarna loggas i verksamhetsloggen.

Medborgartjänsten är till stor nytta för klienterna som kan logga in för att läsa nya händelser på ”Min Sida” direkt notifiering mottagits.

Meddelande IFO

Med detta tillval kan handläggare och klient på ett säkert sätt kommunicera och skicka meddelande mellan varandra.

Handläggaren får in klientens meddelande i Lifecare meddelande, kan svara och även välja att journalföra meddelandet.

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Share

Kontakt

Mailbox IFO
sales.ifo@tieto.com
Hämta material