Utförare

Möjlighet finns för att kommunens egna utförare ska kunna dokumentera i systemet där informationskraven mellan myndighet och utförare uppfylls. Utförare kan t.ex. vara personal inom öppenvård, boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Här finns bl.a. funktioner såsom:

  • Utbyte av dokumentation mellan myndighet och utförare.
  • Koppling till Journal Digital.
      
      

 

 

Share

Kontakt

Mailbox IFO
sales.ifo@tieto.com