Nyttja vår expertis för ökad effektivitet utan att kompromissa på säkerhet och kvalitet

Vi digitaliserar era tjänster och skapar nya möjligheter för en integrerad vård – i livets alla skeden.

Vi hjälper dig inte bara att minska kostnaderna. Vi höjer även livskvaliteten genom optimerade processer, säkra informationsflöden, beslutsstöd och digitala självbetjäningstjänster för medborgarna. Låt Tieto hjälpa dig att trygga framtidens tjänster.

Share

Kontakt

Healthcare Mailbox
healthcare@tieto.com