Lifecare Dental – ett heltäckande IT-stöd för tandvården

Lifecare Dental innehåller stöd för samtliga processer inom tandvårdsverksamheten. IT-lösningen effektiviserar våra kunders verksamhet genom att reducera tidsåtgången för administrativa rutinuppgifter, ger stöd för ekonomisk styrning samt förbättrar servicen till patienterna. Slutresultatet innebär en högkvalitativ och kostnadseffektiv tandvårdsverksamhet.

 dental.jpg 

Fokus på användaren   

Lifecare Dental är utvecklat med fokus på användaren. Vi stödjer den moderna tandvården där klinikarbetet bygger på nära samverkan i tandvårdsteamen. Lifecare Dental förenklar kommunikationen mellan patient och behandlare genom integrerade tjänster via internet och SMS. Tjänsterna bidrar till ett effektivare resursutnyttjande och en förbättrad patientservice. Med effektiviserad administration kan tandläkarteam frigöra tid som kan läggas på att förbättra själva tandvården.

Vad innebär ett bra IT-stöd för en tandläkare?

Se hur Folktandvården i Region Örebro Län berättar om varför tiden med patienten är avgörande i det dagliga arbetet? Och hur ett användarvänligt journalsystem skapar - mindre administration och mer tid för tandhälsa.

 

 

Share

Kontakt

Per Hammarqvist
Manager of Dental
+46(0) 730 819 100
per.hammarqvist@tieto.com