eHälsa – för en ökad kvalitet i vården

Innovationer och tekniska framsteg präglar i ökad utsträckning vår vardag. Ett av de områden där mest händer är IT, så som nya mobila lösningar och smarta applikationer. Tieto tar tillvara på möjligheterna som uppstår, samt driver själva utvecklingen av nya, och har som mål att med hjälp av teknik och smarta lösningar förbättra och ytterligare öka kvaliteten inom vården.

Vi riktar oss mot både nationell och regional eHälsa inom Sverige. Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom eHälsoområdet och har varit med sedan starten 2006, då den nationella eHälsostrategin utformades.

Vi är idag en av de största aktörerna på marknaden.

Kunskapen och erfarenheten har vi bland annat byggt upp genom NPÖ (Nationell Patientöversikt), där vi är huvudleverantör, samt genom vårt mångåriga samarbete med flertalet landsting och regioner. Under flera år har vi haft en aktiv roll i olika organisationer och grupper, vilket också starkt bidragit till vår kompetens inom området.

Vi har idag samarbete med landsting, kommuner och privata vårdgivare där vi stödjer och hjälper i eHälsoarbetet. Vårt uppdrag sträcker sig mellan allt från eHälsoutredningar och rådgivning till implementation av eHälsolösningar. Vi har också ett antal färdigpaketerade erbjudanden och produkter inom eHälsa.

Tieto SmartCare - för effektivare vård i hemmet
Det blir allt vanligare att vård och omsorg bedrivs i hemmet. Det innebär att det krävs alltfler eHälso-investeringar i hemmen: nattillsyn via kamera, digitala e-lås, digital mätning av blodtryck, m.m. Allt som görs behöver dokumenteras och analyseras direkt i kommunens verksamhetssystem.  Därför har vi tagit fram ett koncept, Tieto SmartCare, för att göra det utförbart.  Tieto SmartCare är anpassat för kommunal hemsjukvård och omsorg och gör det möjligt att följa patienter eller brukare i deras vardag. Kommunikationen sker genom bärbara enheter så som mobiler och surfplattor som används av vårdpersonal, anhöriga, larmcentraler och såklart patienten själv. Allt för att det skall vara tryggare och säkrare att bedriva vård på distans. Det betyder att du, oavsett din roll, kan samverka med andra aktörer inom vård och omsorg. Det gäller såväl samarbetet mellan slutenvården och primärvården, som mellan landstingsvården och den kommunala omsorgen.

Läs mer

Produkter och tjänster:

Anslutningstjänst till NPÖ (Nationell Patientöversikt) och andra eHälsotjänster.

Mobil Patientöversikt, MPÖ

Business Intelligence och Analytics

IAM as a Service

Integrationstjänster

Quality Management System, QMS

vi erbjuder även uppdrag såsom:

  • Förstudier, bland annat till Journalen på Nätet
  • Rådgivning, bland annat vid framtagning av eHälsostrategier
  • Implementation och förvaltning av regional tjänsteplattform
  • Integration till nationella och regionala eHälsotjänster

Tveka inte att ta kontakt med oss! Ni hittar kontaktuppgifter till höger. 

Share

Kontakt

Cecilia Täkte
Head of HCW Solutions
+46703033344
cecilia.takte@tieto.com