Moderna system för moderna kliniska laboratorier

Nordiska laboratorier genomgår en stor förändring genom de ökade krav som hälso- och sjukvården ställer på tillhandahållandet av snabba och korrekta patient provsvar som kortare hantering av patientens problem sparar pengar och bidrar till att effektivisera vården.
Laboratorie bild

   
Tieto är den ledande leverantören av laboratorieinformationssystem i Norden och har erfarenhet av klinisk laboratorier under de senaste decennierna. Tieto arbetar aktivt för att kunna tillhandahålla de mest produktiva, skalbara och processinriktade systemen på marknaden. Utveckling och förändring av systemen är en viktig del för att kunna stödja nya tekniker och organisationsförändringar.

Hos Tieto pågår utvecklingen av nästa generations laboratorieinformationssystem för fullt. Här bygger vi för framtiden genom att hålla fast vid filosofin att våra system ger flexibla, fullt skalbara och disciplinspecifika arbetsflöden som stöds av en gemensam arkitektur. 

Samtidigt förstår vi att varje disciplin har sina särskilda krav för arbetsflöden. Genom att bygga en gemensam grund på vilken varje disciplin står, säkerställer Tieto att maximal effektivitet och produktivitet uppnås och samtidigt tillåts flexibilitet med hänsyn till specialdiscipliner. Vare sig det gäller hematologi, patologi, bakteriologi eller andra specifika arbetsflöden ger Tieto användarna maximal prestanda medan de är en del av ett system.

FlexLab/Sympathy, FlexLab/Kemi och Flexlab/Mikro delar redan idag många viktiga komponenter. 

Ett exempel är Analytisk Plattform (ANP). De senaste två åren har en kraftig utveckling skett när det gäller automatisering inom patologin. Fler och fler instrument utför mer av uppgifterna, t.ex. märkning, färgning osv. ANP tillhandahåller en gemensam plattform för konfiguration och administration av instrumenten i de olika disciplinerna.

Ett annat exempel är vårt system QM för kvalitetskontrollhantering som är en stor tillgång för dig som kund för att ha en klar överblick över analyskvaliteten. 

För övervakning av laboratoriets arbetsflöden i avsikt att identifiera flaskhalsar och förbättra effektiviteten finns en flödesmonitor där provets väg genom laboratoriet kan följas. Detta tillsammans med övriga moduler i vår lösning ger laboratoriet ett fullgott stöd för verksamhetens behov.

Dela:

Kontakt

Jukka Palosaari
Head of Product Management, Laboratory
jukka.palosaari@tieto.com