Lifecare Samordnad Vårdplanering - förbättrar vårdinsatserna mellan olika vårdgivare

Lifecare Samordnad Vårdplanering

För att vårdplaneringen ska bli effektiv och samordnad krävs ett kraftfullt kommunikationsverktyg mellan sjukhus, kommun, primärvård och psykiatrisk öppenvård.

IT-stödet Lifecare Samordnad Vårdplanering (SVP) har utvecklats i samarbete med användare från landsting och kommuner för att underlätta och effektivisera kommunikationen mellan olika vårdgivare. Det är en vidareutveckling av Meddix, Sveriges mest använda IT-stöd för samordnad vårdplanering. landsting, kommuner och primärvård får i realtid tillgång till samma information om patienterna. Detta ökar både effektivitet och säkerhet i det dagliga arbetet med att planera vårdinsatserna.

Rutiner för kvittens av mottagna meddelanden säkerställer att information verkligen kommer fram till rätt person till rätt patient, och att konfidentiell information inte hamnar fel. Planeringsarbetet kan styras så att inga viktiga moment i vårdarbetet riskerar att glömmas bort. All information om patienten finns samlad på ett och samma ställe, tillgänglig och överblickbar för alla inblandade.

Lifecare SVP blir en gemensam plattform för vårdsamarbetet genom att:

  • Göra relevant information tillgänglig i realtid för behörig mottagare.
  • Lagra informationen centralt vilket innebär att alla berörda parter kan se samma dokument och kommunicera direkt, oavsett var de befinner sig.
  • Responsivt gränssnitt (kan användas på dator, platta och mobiltelefon)
  • Beräkna betalningsansvaret automatiskt.
  • Förbättra kvaliteten och säkerheten för patienterna.
  • Underlättar användar- och organisation administration genom HSA* integration och SAMBI federation**.

Smidig kommunikation är nyckeln till bättre vård

Behovet av effektiv kommunikation mellan öppenvård och kommun är stort redan idag och väntas blir allt större. Med Lifecare Samordnad Vårdplanering ges förutsättningar för ett smidigare samarbete mellan kommun och öppenvård och möjlighet att på ett enkelt sätt utbyta information mellan organisationer kring patientens vårdplanering.

Individuella planer upprättas för varje patient, något som det finns en lagstadgad skyldighet i Socialtjänstlagen.

Fakta:
Visste ni att Meddix används idag av 8 landsting, 92 kommuner med drygt 60 000 registrerade användare? Detta blir en helt ny Lifecare-modul för samordnad vårdplanering som uppfyller alla krav på ett användarvänligt och intuitivt IT-stöd – en kund certifierad lösning som har utvecklats i samarbete med användare från landsting och kommuner.

* Hälso-och sjukvårdens adressregister
* *Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg

 

Share

Kontakt

Lena Lundsten
Product Manager
+46104819635
lena.lundsten@tieto.com