Integrerade helhetslösningar inom hälso- och omsorgssektorn med Lifecare

I det nordiska välfärdssamhället är framgången i vård och omsorg beroende av ett väl fungerande informationsflöde. Något som påverkar den totala vårdupplevelsen.

Det vinnande konceptet för välbefinnandet är att använda en modern IT-plattform gemensam för både hälso- och omsorgssektorn, utvecklad utifrån lokal expertkunskap och erbjudande av lokala tjänster.

Vår roll

Vi erbjuder ökad effektivitet genom smidig samordning av hälso- och omsorgssektorn som ger bättre kommunikation mellan patient/vårdtagare samt övriga aktörer.

En obruten vård- och omsorgskedja genom livets alla skeden

Lifecare-lösningar

Genom våra Lifecare IT-lösningar kan du arbeta i en obruten hälso- och omsorgskedja där information delas enkelt och smidigt. Du får tillgång till rätt information, på rätt ställe och vid rätt tillfälle för bästa möjliga vård.

Lifecare vårdinformationssystem (VIS)
Lifecare vårdinformationssystem (VIS) är nästa generations vårdinformationssystem. 
Läs mer

Lifecare Mobila lösningar
Koll på verksamheten i mobilen – skapar trygghet för alla.

 • Lifecare Mobil Hemtjänst – mobilt stöd för hemtjänstpersonalen. Åtkomst till arbetsschema och väsentlig dokumentation och återrapportering direkt via mobilen.
 • Lifecare Mobil Hemsjukvård - mobilt stöd för distriktssköterskan med hjälp av surfplattan.
 • Lifecare MPÖ - Mobil Patientöversikt, åtkomst till NPÖ patient information på sjukhus, äldrevårdsboenden, hemsjukvård eller i ambulanser.
  Läs mer

Lifecare Utförare
Webbtjänst för privata och kommunala utförare av omsorg. Lifecare erbjuder en användarvänlig portal för effektiv och kvalitetssäkrad hemtjänst.
Läs mer,  Ladda ner material

Målen med Lifecare:

 • Helhetslösningar inom vård- och omsorgssystem.
 • Erbjuda en smidig vårdupplevelse och därigenom öka patientens/vårdtagarens välbefinnande.
 • Tillhandahålla effektiva verktyg för läkare och övrig vård- och omsorgspersonal.
 • Underlätta att rätt beslut fattas, vid rätt tidpunkt och på kostnadseffektivt sätt.
 • Effektiv sjukvård och omsorg i framtiden handlar om att ha tillgång till rätt och väsentlig situationsanpassad information.
 • Erbjuda enhetlig användarupplevelse inom hälso- och omsorgssektorn med tillgång till rätt information i varje situation.

Hörnstenarna i våra Lifecare-lösningar:

 • Kundcertifierad användbarhet
 • Processtöd
 • Allmän- och rollbaserad information
 • Integrerad business intelligens
 • Integrerat beslutsstöd
 • Hög tillgänglighet med mobila lösningar
 • E-tjänster för medborgarna för ökad medverkan
 • Flexibel leverans för egen regi, PaaS eller SaaS

En nordisk partner med expertkunskap

Som den ledande leverantören av integrerade helhetslösningar för både hälso- och omsorgssektorn – med över 900 vård- och omsorgsspecialister i de nordiska länderna – tar vi nu ett viktigt steg mot en bättre vård i framtiden. Denna omfattande erfarenhet och ett nära samarbete med våra kunder, ger en stabil grund för att ytterligare förbättra tjänster inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg på individuell, lokal och nationell nivå.

Share