Procapita Vård och Omsorg

Procapita Vård och Omsorg är ett heltäckande stöd för verksamheten inom kommunal vård och omsorg. Med hjälp av grund- och tillvalsmoduler kan varje kommun bygga sitt eget Procapita.

Personliga- och organisationsrelaterade inställningar, behörighet och modultänkande ger enorma anpassningsmöjligheter och stor flexibilitet.

Grundmoduler

Grundmodulen hanterar följande lagrum:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Lagen om assistansersättning (LASS)
  • Färdtjänst
  • Riksfärdtjänst
  • Avgiftshantering

Tillvalsmoduler

Genom att erbjuda grund- och tillvalsmoduler kan kommunen bygga sitt eget Procapita. Denna flexibilitet gäller även på användarnivå.

Partnerprodukter

Tieto har samarbetsavtal och försäljningsrätt av produkter för dokumentation och uppföljning samt låshantering.

Integration

Genom intelligent integration undviks dubbelregistrering av brukaruppgifter.

Kundspecifik utveckling

Förutom att systemet är flexibelt från början så har även varje kund möjlighet att bygga nya delar eller förändra de delar som redan finns i systemet med hjälp av kundspecifik utveckling.

Bättre tillgänglighet för alla!

Med de webbtjänster som Tieto bygger skapar vi bättre tillgänglighet för alla.

Medborgarna –här ska man kunna göra en ansökan via webb och sedan följa sitt ärende.

Vårdtagaren –här ska det vara möjligt att exempelvis se sitt avgiftsbeslut, den sociala genomförandeplanen, ge tillgång till närstående att se vad som är utfört när o s v.

Personalen –där exempelvis genomförandeplanen kan nås och uppdateras via webb.

  

Share

Kontakt

Mailbox VoO
sales.voo@tieto.com