Därför behöver du en stark partner kring företagsapplikationer

Detaljhandeln påverkas mer än de flesta branscher av den snabba tekniska utvecklingen. Det är en spännande tid med stora förändringar i köpbeteende, ökade kunskaper om kunderna och möjligheter att göra affärer på nya sätt.

Det är också en tid av strategiska överväganden för framtiden. En nyckel till framgång är utan tvivel satsningar i ny teknik. Vilken typ av lösningar behöver jag, hur snabbt bör transformationen ske, hur mycket av min befintliga teknik kan vi ha kvar? Hur mycket bör jag outsourca?

Detaljhandeln har fantastiska möjligheter i sådant som Big Data Analytics, omnikanaler, Internet of Things och automatiseringsprocesser. Men för att dessa system ska fungera krävs en väl integrerad bas av ERP-, BI-, CRM- system och andra företagsapplikationer (Enterprise Applications).

Gediget branschkunnande
Tieto är Nordens största helhetsleverantör inom IT. Vi har omkring 1 000 konsulter bara inom Enterprise Applications och totalt omkring 4 000 inom Consulting and Systems Integration.
Vi har lång och gedigen erfarenhet av retail och är specialister på att anpassa programvaror från till exempel Oracle, SAP och Microsoft på ett sätt som ökar företagens effektivitet och möjliggör nya och mer affärer.

Behovet av en stark partner
I takt med den ökande digitaliseringen och allt komplexare teknik vill många företag outsourca IT för att hänga med i utvecklingen. Vi erbjuder molntjänster som täcker behoven. Vi lever i en tid då retailföretag mer än någonsin behöver en innovativ och proaktiv IT-partner för att möta framtiden.

Läs mer om våra erbjudanden inom företagsapplikationer här.

Share