Framtidssäkra er IT-arkitektur

Detaljhandeln är en bransch i snabb förändring, och IT-systemen måste hänga med. Affärslandskapet utvecklas ständigt och ny konkurrens kommer från många håll. En nyckel till framgång är att utveckla en framtidssäker företagsarkitektur.

Det är en arkitektur som kan anpassas till nya digitala kanaler och tackla de utmaningar som uppstår när marknadsvillkor förändras. Våra konsulter hjälper er att skapa en sådan agil IT-arkitektur som klarar högt ställda krav på effektivitet, sänker era kostnader och som kan självfinansiera omvandlingen.

Våra konsulttjänster för företagsarkitektur fungerar som ett lager mellan affärsprocessen och kunden och hjälper er att se hur teknologin kan stödja tillväxt.

Vi har 150 erfarna konsulter inom företagsarkitektur i Finland och Sverige. Vi kan marknaden utan och innan. Vi slår samman kundens existerande IT-tillgångar med Tietos avancerade hybridmoln och kan blanda tjänster från Tieto med handelslösningar från nätjättar som Google och Amazon. Vi kan även hjälpa till att driva och underhålla IT-systemen under hela deras livscykel. 

Det är viktigt att ha ett affärsmål i sin arkitekturutveckling. Tieto kan snabbt förbättra sina kunders kapacitet genom transformation. Vi har omfattande erfarenhet och bra praxis från ingående arbete och som en betrodd partner till en rad nordiska kunder.

Vi erbjuder en uppsättning verktyg som hjälper era IT-chefer att fokusera på nyckelområden och till implementering av system som kommer att föra ditt företag framåt.

 

Share