Gör annonsförsäljningen till en smidig kugge i intäktsapparaten

I dag genomgår samhället en digitalisering som för varje dag växer i omfattning. Målgruppen är rörligare än någonsin och erbjuds dessutom allt större möjligheter att välja i vilken kanal man vill konsumera innehåll. Vi erbjuder annonslösningar som hjälper mediebolag att hantera annonsering i flera kanaler.

I dag genomgår såväl arbets- som privatliv en digitalisering som för varje dag växer i omfattning. Det erbjuds konstant nya möjligheter att använda detta till sin fördel. Digitala lösningar förenklar och integrerar processer och förbättrar möjligheten att distribuera information.

Samtidigt står bolag som vill föra ut sitt budskap idag inför utmaningen att på ett effektivt sätt producera och leverera information i flera kanaler samtidigt då dagens reklamkampanjer ofta pågår och samverkar i ett flertal medier. Traditionella kanaler och annonsprodukter utmanas av nya digitala kanaler och produkter. Det är en disruptiv trend där man rör sig från offline till online.

Målgruppen är rörligare än någonsin och erbjuds dessutom allt större möjligheter att välja i vilket medie man vill konsumera sin information; den äldre generationen läser i större utsträckning papperstidningen medan den yngre föredrar webben och mobila applikationer. Det ställer stora krav på den som vill nå ut med sitt budskap: För att lyckas med annonsförsäljning idag måste man behärska cross media advertising.

Utmaningen man som leverantör av annonsplatser står inför är därför att effektivt kunna erbjuda annonsering i flera kanaler. Vi erbjuder annonslösningar som hjälper mediebolag att optimera annonseringsprocessen.

Hör gärna av dig till oss!

Share