Dokument- och ärendehantering

När affärstransaktioner och tjänster digitaliseras är dokument- och ärendehantering en central fråga. Organisationer kan inte flytta sina tjänster till nätet utan att överväga hur ostrukturerad dokumentdata ska hanteras.

Effektiv elektronisk dokument- och ärendehantering bidrar till kortare handläggningstider och minskade kostnader. När korrekt och relevant information är tillgänglig i varje steg av processen får våra kunder mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet.

Fördelar

 • Korrekt digital dokument- och ärendehantering gör också att myndighetskrav uppfylls.
 • Processer och transaktioner har revisionshistorik och är lätta att spåra.
 • Ärendehantering gör tjänsten transparent för kunden och kommunikationen förenklas eftersom det inte är nödvändigt att skicka pappersbaserad information.
 • Handläggare blir bättre rustade för att fatta kvalificerade beslut när all relevant kund- och affärsinformation är tillgänglig genom hela processen.

System för dokument- och ärendehantering 

Public 360°
Public 360°är ett standardiserat system för enkel och effektiv hantering av ärenden, dokument och arkiv. Lösningen uppfyller kraven i svensk lagstiftning och fungerar som ett stöd i de viktigaste arbetsprocesserna på statlig, regional och kommunal nivå.

Systemet är lättillgängligt och kan användas med mobila enheter, såsom telefoner och läsplattor. Det effektiviserar de anställdas arbetsprocesser, minskar administrationstiden och frigör organisationens resurser för andra arbetsuppgifter.

Lösningen möjliggör en effektiv digital förvaltning och god service mot medborgarna, företagarna och politikerna.

Tillsammans med våra partners erbjuder vi också ECM lösningar baserade på: 

EMC Documentum - utnyttja information för att förvandla din verksamhet.

Enterprise Information genomgår förändringar som saknar motstycke. Den blir mer mobil, social och spridd vilket ökar risken och fokus på säkerhet. 

EMCs Documentum produkter levererar en omfattande och högt integrerad Enterprise Content Management (ECM) plattform för att hantera hela Information Lifecycle med överlägsen säkerhet och styrning.
Läs mer:  EMC Documentum 

IBM Filenet - ger kunder ett högt värde genom att de kan förändra sättet de gör affärer på.

Lösningen sätter innehållet i rörelse från att fånga, aktivera, använda, analysera till att styra innehållet under hela livscykeln. 
Läs mer: IBM Filenet

Tieto har 400 specialister inom dokument- och ärendehantering och ECM som kan hjälpa dig med:

 • Implementera och sprida dokument- och ärendehantering i organisationen
 • En kundorienterad applikationsförvaltning med fokus på mervärde och inte på administration
 • Utvecklingsprojekt av certifierade och erfarna utvecklare
 • Kvalificerad drift
 • Kundfokuserad och erfaren support
 • Utbildning
 • Unika lösningar för sällan-användare
 • Dokument- och ärendehantering som tjänst

 

 

Share

Kontakt

Mats Svensson
Sales Executive
+46 70 543 0734
mats.svensson@tieto.com
Gunnar Bylund
ECM Manager
+46703139715
gunnar.bylund@tieto.com