IT-lösningar för en modern offentlig sektor

Snabb och korrekt service till medborgarna är viktigt för landets myndigheter och bolag. Med digitala lösningar sjunker kostnaderna samtidigt som dialogen med medborgarna blir bättre.

Samhället digitaliseras i snabb takt och den offentliga sektorn står inför omvälvande förändringar. Sveriges statliga myndigheter och bolag förväntas erbjuda en hög servicegrad, god tillgänglighet och kostnadseffektiva tjänster till medborgare, företag och organisationer.

Samtidigt ställer regeringens riktlinjer kring Sveriges digitala agenda och ökad e-förvaltning stora krav på varje enskild myndighet. Genom att använda moderna och effektiva IT-lösningar för hantering av information och tjänster på webben underlättas kontakten mellan det offentliga Sverige och medborgarna. Resultatet blir lägre kostnader och bättre service. Tillika innebär digitaliseringen ökad insyn och transparens.

Tjänster och lösningar för statliga myndigheter och bolag

Tieto kan stå till tjänst som rådgivare vid det förändringsarbete och den verksamhetsutveckling som blir en naturlig följd av den pågående digitaliseringen. Utifrån hur ditt behov ser ut kan vi antingen ta ett helhetsansvar eller så stöttar vi dig med nödvändiga IT-lösningar för delar av verksamheten. När du väljer att outsourca dina IT-tjänster frigörs tid och resurser till kärnverksamheten. 

Vi erbjuder följande produkter, tjänster och lösningar till statliga myndigheter och bolag. Följ gärna länkarna för att läsa mer om respektive erbjudande. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för att diskutera de utmaningar du står inför.  

Affärs- och IT-konsulttjänster

I och med den snabba digitaliseringen av samhället står statliga myndigheter och bolag inför flera utmaningar. Internetbaserade lösningar är nödvändiga för att skapa en god dialog med medborgarna och samtidigt kunna samverka effektivt med andra myndigheter. Tillika handlar digitaliseringen om att förbättra medarbetarnas möjlighet att kunna utföra sina uppgifter snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att utvärdera din IT-miljö och kan därefter anpassa den till verksamhetsmålen. Vi kan hjälpa dig med enskilda, avgränsade rådgivningsuppdrag eller med storskaliga förändringsprogram som stöder kontinuerliga planering- och ledningsprocesser på alla nivåer. Utifrån hur ditt behov ser ut kan vi antingen ta ett helhetsansvar eller så stöttar vi dig med nödvändiga IT-lösningar avseende delar av verksamheten. 

Läs mer om våra affärs- och IT-konsulttjänster.

Outsourcing och molntjänster

Offentlig sektor har mer än andra verksamheter kravet på sig att nyttja varenda krona optimalt. Genom att outsourca drift och förvaltning IT-lösningar frigörs tid och resurser till att driva verksamheten med hög kvalitet. Trots det är outsourcing av IT inom den offentliga sektorn en ganska ovanlig företeelse. Det är också en av förklaringarna till varför sektorn missat många av de fördelar som de senaste årens utveckling inom molnet erbjuder: kostnadseffektivitet, flexibilitet och stabil kompetensförsörjning, för att bara nämna några. Utifrån hur ditt behov ser ut kan vi antingen ta ett helhetsansvar för ditt IT-system eller så stöttar vi dig med nödvändiga IT-lösningar avseende delar av verksamheten.

Läs gärna mer om våra infrastukturlösningar och tjänster. Mer information om våra molntjänster hittar du här.

Dokument- och ärendehantering - Public 360º

När verksamhetsprocesser och tjänster digitaliseras är dokument- och ärendehantering en central fråga. Organisationer kan inte flytta sina tjänster till nätet utan att ha en plan för hur dokumentdata ska hanteras. Effektiv elektronisk dokument- och ärendehantering bidrar till kortare handläggningstider och minskade kostnader. När korrekt och relevant information är tillgänglig i varje steg av processen får du mer tid att fokusera på dina viktigaste arbetsuppgifter.

Läs mer om våra tjänster för dokument- och ärendehantering.

Systemintegration

Integration är både en nödvändighet och en möjliggörare. Att kunna presentera information i realtid från integrationslagret gör att du kan fatta rätt affärsbeslut och prioritera åtgärder i tid. Det handlar helt enkelt om att dina verksamhetssystem ska kunna prata med varandra på rätt sätt för att du ska kunna få ut rätt information i rätt tid.

Läs mer om våra integrationstjänster.

Business Intelligence (BI)

Den offentliga sektorn är en av de mest informationsintensiva verksamheterna i vårt samhälle. Med hjälp av våra lösningar inom Business Intelligence (BI) kan du organisera, lagra, hitta och återanvänd affärsinformation på ett enkelt sätt.

Läs mer om Business Intelligence.

Applikationsförvaltning och systemutveckling 

IT-miljön hos många statliga myndigheter och bolag är komplex. Därför är det smart att anlita proffs för att förvalta och utveckla den. Våra tjänster inom applikationsförvaltning och systemutveckling genererar innovativa lösningar som uppfyller dina specifika behov. Lösningarna omfattar ett brett tekniskt spektrum så som Microsoft- och IBM-teknik samt Java, open source, programvaror, systemtestning och IT-konsulttjänster.
 

Läs mer om applikationsförvaltning och systemutveckling.

Testing as a service

Utveckling av nya verksamhetssystem för offentlig sektor är ofta en lång och resurskrävande process. Därtill kommer höga kostnader och långa bindningstider för de licenser som behövs. Testing as a service är komplett portfölj programtestningstjänster. Den bygger dessutom på licensgivning efter behov med möjlighet att ändra antalet licenser på månadsbasis.

Läs mer om Test Tools as a Service.

Share