IT-lösningar för medborgarnytta i kommuner

Sveriges kommuner har ansvaret att erbjuda stöd och service till invånarna i livets alla skeden. Med hjälp av outsourcing och digitala lösningar kan kommuner sänka sina kostnader och få mer flexibilitet samtidigt som invånarna smidigare får stödet de har rätt till.

Samhället digitaliseras i snabb takt. Utvecklingen påverkar även landets kommuner som har ett stort ansvar när det gäller att erbjuda stöd och service till kommunens invånare. Digitalisering innebär att arbetsprocesser kan förbättras, samtidigt som handläggningstiderna förkortas. Något som såväl kommunens medarbetare som invånare får nytta av.

IT-tjänster och lösningar för kommuner

Vi hjälper dig nå framgång digitalt. När du väljer att outsourca dina IT-tjänster frigörs tid och resurser till kärnverksamheten men också till nya innovationer. Samtidigt står vi till tjänst som rådgivare vid det förändringsarbete och den verksamhetsutveckling som blir en naturlig följd av den pågående digitaliseringen. Utifrån hur ditt behov ser ut kan vi antingen ta ett helhetsansvar eller så stöttar vi dig med nödvändiga processer och IT-lösningar för delar av verksamheten.

Resultatet blir bättre uppföljning, snabbare beslutsprocess liksom ökad insyn och transparens. Likaså optimeras resursanvändningen och samordningen mellan kommunens verksamhetsområden förbättras. I slutändan ges invånarna högre kvalitet på såväl service som tillgänglighet.

Vi erbjuder följande produkter, tjänster och lösningar till Sveriges kommuner. Följ gärna länkarna nedan för att läsa mer om respektive erbjudande. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för att diskutera de utmaningar du står inför.  

IT-lösningar för livets alla skeden

Från första dagarna på BB till samtliga övriga kontakter med vård och omsorg - genom livets olika skeden - krävs standardiserade säkra och effektiva IT-lösningar för att förvara, förvalta och dela informationen om varje enskild individ. Framtiden innebär ökade satsningar på mobila lösningar som förenklar arbete och vardag för såväl medarbetare inom vård och omsorg som medborgarna.

Läs mer om Hälsa och Välfärd.

Outsourcing och molntjänster

När du väljer att outsourca dina IT-tjänster frigörs tid och resurser till kärnverksamheten. Utifrån hur ditt behov ser ut kan vi antingen ta ett helhetsansvar eller så stöttar vi dig med nödvändiga IT-lösningar för delar av verksamheten. Samtidigt står vi till tjänst som rådgivare vid det förändringsarbete och den verksamhetsutveckling som blir en naturlig följd av den pågående digitaliseringen. Vi kan förbättra resursanvändningen samt standardisera och automatisera processer vilket sänker dina kostnader med upp till 20 procent. Inom ramen för outsourcing kan vi erbjuda molntjänster vilket bäddar för stor flexibilitet gällande kapacitet och tillgänglighet. Det innebär att du bara betalar för aktuell nyttjandegrad. Med våra omfattande branschkunskaper, globala ekosystem för innovation i kombination med nya lösningar och integrationsfunktioner hjälper vi våra kunder att överbrygga klyftan mellan äldre IT-system och privata och offentliga molnlösningar genom en hybridmodell, som är färdig att ta i drift på ett enkelt sätt. 

Läs gärna mer om våra infrastukturlösningar och tjänster. Mer information om våra molntjänster hittar du här.

E-tjänster och mobila lösningar

Vi erbjuder ett flertal e-tjänster och mobila lösningar till skola, social omsorg och äldreomsorg. Tjänster som ger ökad interaktivitet och tillgänglighet mellan kommunens medarbetare och invånare. Framförallt gör de mobila lösningarna att fältarbetande medarbetare inom exempelvis äldreomsorgens hemtjänst kan planera och utföra sitt arbete på ett smartare sätt. Något som ger invånarna en bättre serviceupplevelse.

Läs mer om våra e-tjänster här.

Verksamhetssystem

Med våra verksamhetssystem får kommunen ett komplett digitalt stöd i många av de verksamhetsprocesser som utgör kommunens kärnverksamhet. Verksamhetssystemen har numera integrerade e-tjänster och mobilt stöd vilket effektiviserar och tillgängliggör kommunen för både medarbetare och invånare.

Läs mer om våra verksamhetssystem här.

Integration (TEIS)

Över 275 kommuner har valt att integrera sina system med vår integrationsmotor TEIS. Integrationen innebär att data kan utbytas mellan kommunens system och med externa aktörer så som banker och statliga myndigheter. Många kommuner väljer också att koppla samman sina e-tjänster och verksamhetssystem med TEIS. Då förkortas handläggningstiderna eftersom processen blir helt digital. Med TEIS kan en kommun även öppna sin data till privatpersoner, företag och organisationer vilket kan bidra till innovationer.

Läs mer om integration och TEIS här.

Applikationsdrift

En kommun har mellan 150 och 200 applikationer i drift varje dag. Många applikationer utgör ofta en viktig länk i en komplex digital verksamhetsprocess. En applikation behöver kontinuerligt tekniskt underhåll för att upprätthålla god tillgänglighet och prestanda. Vi kallar det applikationsdrift. Vi utför applikationsdrift främst i förebyggande syfte men har även beredskap och rycker ut med kort varsel och åtgärdar eventuella fel som inträffar.

Läs mer om applikationsdrift här.

Dokument- och ärendehantering - Public 360º

Med våra lösningar för dokument- och ärendehantering digitaliseras och effektiviseras kommunens kärnprocess oavsett om det avser den politiska beredningsprocessen eller handläggningsprocesser inom verksamheter som exempelvis skola, stadsbyggnad och social omsorg. Vi har både produkter och tjänster som underlättar samarbete, digitalisering och arkivering i medarbetarnas vardag och i interaktion med kommunens invånare.

Public 360º lösning är speciellt anpassad för offentlig förvaltning. Läs mer om dokument- och ärendehantering här.

Övriga områden inom outsourcing

Service Desk är IT-verksamhetens ansikte utåt och ofta avgörande i hur medarbetare uppfattar sin arbetsplats och sina IT-stöd. Vi har även en kompletterande serviceportal där användare lätt kan följa aktuella ärenden, få information och lägga beställningar av allt från nya datorer till programvaror och användarbehörighet. Med våra tjänster för den digitala arbetsplatsen erhåller kommunen ett säkert och effektivt IT-stöd. Den digitala arbetsplatsen baseras på marknadens senaste teknik och funktion samt följer hela livscykeln från installation till kontinuerligt utbyte. Vi erbjuder virtuella och fysiska datorer, uppdateringsfunktioner, säkerhetsfunktioner, licens- och tillgångshantering och allt det som en kommun behöver för att uppnå en modern och flexibel digital arbetsplats.

Läs mer om Service Desk här.

Dela: