En smartare skola

Tieto kan erbjuda lösningar för skolan där elever, lärare och skolledning får tillgång till smarta IT-system - oavsett skolform.

Skolan är en arbetsplats för många, och måste fungera på alla plan
för alla inblandade. Både elever, lärare och skolledning behöver
tillgång till smarta IT-system och lättnavigerade e-lösningar. En plats
där alla aktörer kan mötas, dela dokument, få stöd för sina arbetsprocesser och hitta information och på så sätt frigöra tid och resurser.
 
En smartare skola, helt enkelt.

Läs mer om Tietos lösningar för skolan >>

kampanj_skola.jpg

Våra lösningar för skolan

Procapita är ett administrativt stöd för alla skolformer som är
anpassat för olika roller i skolverksamheten men framförallt för skolledning och förvaltning.

Lärportalen edWise är ett pedagogiskt verksamhetsstöd som gör
vardagen enklare för alla i skolverksamheten. Det är en helhetslösning för planering, genomförande, utvärdering och lärande via webben.

Lärportalen i samverkan med vår administrativa lösning Procapita ger ett fullständigt stöd för hela skolverksamheten, inte bara när det gäller lärande utan också för administration.  

Lifecare – vår vision för framtiden
En helhetslösning för skolan

Framgången i skolan är beroende av väl fungerande informationsflöden för alla skolverksamheter. De verksamma i skolan ska kunna lägga mer tid på att skapa goda förutsättningar för lärande och minska fokus på administrativa rutiner.

Lifecare för skolan  innebär en förenkling av vardagen med effektivt stöd för pedagogiska processer, förenklad elevadministration, enkel kommunikation mellan hem och skola samt kraftfullt stöd för beräkningar och betalströmmar.

Skolas helhelslösning
Share