Lärportal som öppnar för nya arbetssätt

Lärportalen edWise är ett pedagogiskt verksamhetsstöd som gör vardagen enklare för alla i skolverksamheten – oavsett skolform.

Lärportalen edWise ökar kvaliteten i skolan och frigör mer tid och resurser till den pedagogiska verksamheten.

Vår lärportal möter de krav som ställs på skolan vad gäller lärande, pedagogik, kommunikation, dokumentation och uppföljning. Arbeta rationellt, effektivt och med ny metodik - helt i linje med läroplanen.

För pedagoger är lärportalen en helhetslösning för planering, genomförande, utvärdering och lärande via webben. Här samlas alla verktyg för att förenkla och effektivisera det dagliga arbetet.

För eleverna är lärportalen ett komplett verktyg för det dagliga skolarbetet. Eleven kan bland annat kommunicera med lärare och andra elever, ta del av information, se sitt schema och hantera material för att lösa sina skoluppgifter.

Vårdnadshavare får ökad insyn i såväl skolans verksamhet som sina barns utbildning samt möjlighet att bli mer delaktiga.

För skolledare och skolchefer innebär lärportalen att det blir enklare att informera om verksamheten och kommunicera med alla berörda. De får ett stöd i det kvalitetsarbete som bedrivs i skolan.

Oavsett skolform.

Ett fullständigt stöd för skolan

edWise i samverkan med vår administrativa lösning Procapita ger ett fullständigt stöd för hela skolverksamheten, inte bara när det gäller lärande utan också för administrationen.
   

Share

Kontakt

Mailbox Skola