Lifecare – Vår vision för en helhetslösning för skolan

Tieto har påbörjat utvecklingen av Lifecare, en helt ny helhetslösning för skolan där elever, vårdnadshavare, lärare och skolledning får tillgång till ett användarvänligt IT-system - oavsett skolform.

skolan.jpg

Lifecare kommer att täcka hela spektrumet av aktiviteter från förskola till vuxenutbildning. Kommunikationen förenklas mellan lärare, elever, skolledning och vårdnadshavare – och är tillgänglig från vilken plattform som helst, när som helst.

Lösningen är ett användarvänligt och intuitivt verksamhetssystem som stödjer dagens och framtidens verksamheter inom skolan från förskola till vuxenutbildning.

Lifecare blir en heltäckande lösning för undervisning och lärande. Den stödjer arbete med planering, genomförande, bedömning och utvärdering i såväl distans- som närundervisning. Den bygger på en samling av alla de verktyg som behövs för att genomföra dagliga aktiviteter, exempelvis registrera närvaro och frånvaro, se schema och information om läxor eller dela ut och lämna in arbetsuppgifter.

Lösningen innebär även en bekväm lagringsplats för lektionsmaterial, elevomdömen, rapporter och andra dokument. Den underlättar kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare och personal, med funktioner som nyhetskanaler, samarbetsytor, e-post, blogg och chatt.

En rollbaserad helhetssyn på skolan

Med ett stöd som fungerar på bredden kan alla olika intressenter enklare hitta gemensamma lösningar, utveckla nya arbetssätt, inspirera varandra och tillsammans utveckla skolan. Lifecare tar hänsyn till de olika roller som finns i utbildningsverksamheten t ex; lärare, skolledning, vårdnadshavare och elever.

Lärare – Mer tid för lärandet
Du jobbar i ett snabbt och lättarbetat användargränssnitt där du sköter planering, genomförande, dokumentation och uppföljning av elevernas arbete. Du får stöd i enlighet med nya regler och förordningar. Du sköter enkelt kommunikationen med kollegor, vårdnadshavare och elever.

Skolledning – Överblick och detaljkunskap - rätt uppgifter för rätt beslut
Vi gör det enkelt för dig att kunna planera, följa upp och utveckla skolans arbete. Du får tillgång till verktyg för att smidigt leda och samordna det pedagogiska samarbetet samt stöd för skolan och hemmen. Du har tillgång till uppgifter om elever och personal, underlag till schema, resursplanering, sammanställningsverktyg och statistik över elevers progression. Du får en helhetssyn både över situationen idag och planering för kommande läsår.

Vårdnadshavare – Delaktighet och närvaro
Du får mer insyn i skolans arbete och kan därför vara mer delaktig. Du kan följa det pedagogiska arbetet, ta del av dina barns arbetsuppgifter, omdömen och utvecklings-/studieplaner och göra olika val för ditt barns skolgång, t ex ansökan till förskola eller skola. Du kan ta del av information och kommunicera med skolledning och lärare. Boka utvecklingssamtal, se betyg och schema samt rapportera och ta del av frånvaro oavsett var du än befinner dig.

Elever - Allt som behövs för lärandet
Se information om läxor, prov, lektionsanteckningar eller friluftsdagar. Kolla schemat. Gör ansökningar och kursval. Du kan utföra och lämna in olika arbetsuppgifter, samarbeta med andra elever och få feedback från lärare. Kommunicera med lärare och andra elever. Du kan se vad just du behöver för ditt lärande.

Målen med Lifecare

 • Ett enkelt och intuitivt system för skolan.
 • En anpassningsbar molntjänst.
 • Effektivisera skolans verksamhet och hjälpa skolan att nå sina mål på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Fokus på digitalisering av tjänster för skolans verksamhet med enkla och integrerade standardlösningar.
 • En enhetlig användarupplevelse inom skolan med tillgång till rätt information i varje situation, oavsett skolform.

Hörnstenarna i våra Lifecare-lösningar

 • Kundcertifierad användbarhet
 • Processtöd
 • Rollbaserad information
 • Hög tillgänglighet med mobila lösningar
 • E-tjänster för medborgarna för ökad medverkan
    
     

        

 

Share