Elevresor – ett heltäckande verksamhetssystem för skolskjutsverksamheten

I samarbete med Optiplan Elevresor så kan vi erbjuda framtidens system för styrning och kontroll av kommunens skolskjutsverksamhet.

Ett enkelt och modernt verksamhetssystem för handläggning, planering och administration av kommunens skolskjutsverksamhet – smidigt och snabbt med hjälp av en e-tjänst.

E-tjänsten Optiplan Elevresor är ett överskådligt skolskjutsverktyg med en illustrativ e-karta. I e-tjänsten är det enkelt att snabbt handlägga elever, planera deras skolskjuts och administrera förändrade förutsättningar.

Optiplan Elevresor bidrar till ökad:

  • Kontroll på hela skolskjutsorganisationen
  • Intern effektivisering och administration
  • Reducering av kostnader för skolskjutsverksamheten med 20-30 %
  • Bättre service till allmänheten

   

 

Share

Kontakt

Mailbox Skola