Procapita – ditt dagliga stöd i skolan

Procapita är ett kraftfullt administrativt verktyg för skolans omfattande verksamhet och uppbyggt för att stödja skolan och dess intressenter. Med hjälp av grund- och tillvalsmoduler kan varje kund bygga sitt eget Procapita.

Det är ett administrativt IT-stöd oavsett hur organisationen ser ut och hur arbetsuppgifter fördelas. Ett verksamhetssystem för dig som är pedagog, elev eller vårdnadshavare men den stora tyngdpunkten ligger på stöd för skolledning och förvaltning.

Procapita är anpassat för:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasieantagning
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna
  • Svenskundervisning för invandrare (sfi)
  • Yrkeshögskola
  • Kulturskola

Bättre tillgänglighet för alla

Med de webbaserade funktioner som Procapita erbjuder skapar vi bättre tillgänglighet för alla. Arbeta via webben var du vill, när du vill och på ett enkelt sätt. Skapa en bättre dialog och effektivisera det dagliga arbetet samt göra information och funktioner mer tillgängliga.

Här kan bl a personal på förskolor få stöd för att genomföra sitt arbete, lärare kan enkelt registrera betyg och prov och personalen ges direktåtkomst till elevers studieplaner.
Vidare kan vårdnadshavare enkelt anmäla intresse för förskola, registrera sin inkomst eller ta del av sitt barns frånvaro.

Våra webbaserade funktioner underlättar och effektiviserar arbetet och ger många möjligheter till kommunikation. Anpassade för skolans olika aktörer.

Ett fullständigt stöd för skolan

Procapita i samverkan med vår lärportal edWise ger ett fullständigt stöd för hela skolverksamheten, inte bara när det gäller administration utan också i lärandet.

Share

Kontakt

Mailbox Skola