Fullständig överblick och effektivt samarbete genom hela leveranskedjan

Digitalisering förändrar branschen. Om du vill att ditt företag ska tillhöra vinnarna, behöver du säkerställa att leveranskedjan är rustad för fullständig överblick, effektivitet och flexibilitet. Du behöver få överblick över växlande efterfrågan och kunna dela realtidsinformation med dina affärspartners. En sådan leveranskedja är vad vi kallar för ”informationsdriven”.

forest_intelligent_flow.jpg

Hårdare konkurrens om råvaror och resurser, ökade energikostnader och kraftigt varierande efterfrågan leder till ökad press i varje skede av leveranskedjan. Kunderna blir allt mindre benägna att acceptera fördröjningar och ledtider. Samtidigt banar digitaliseringen väg för nya konkurrenter på marknaden och förändrar på så sätt de befintliga affärsmodellerna.

Om du vill att ditt företag ska tillhöra vinnarna, behöver du säkerställa att leveranskedjan är rustad för fullständig överblick, effektivitet och flexibilitet. Detta gäller kedjans alla delar, från fiberförsörjning och produktion, till försäljning och distribution – hela vägen till slutkunden. Du behöver få överblick över varierande efterfrågan från kunderna, kunna planera leveranserna i detalj och samtidigt maximera leveranskedjans flexibilitet.

För att uppnå ett sådant scenario behöver leveranskedjans aktörer kunna dela och dra fördel av den realtidsinformation som finns i kedjan. En sådan leveranskedja är med Tietos terminologi en ”Information Driven Supply Chain”, d.v.s. en fullständigt informationsdriven leveranskedja.

 

Share