Tieto Industrial Experience – framtidens B2B-lösningar för ökat kundengagemang

Framtidens B2B-affär bygger på en digitaliserad kundupplevelse
Tieto Industrial Experience

Företagskunders kundupplevelse genomgår en stor förändring i och med pågående digitalisering. Det vanliga för B2B-företag var tidigare att bara flytta sin försäljning och sina tjänster till nätet utan att samtidigt försöka skapa nya affärsmodeller och utvecklingsstrategier. Företagens e-handelssidor var ofta svårtillgängliga och baserades på företagets säljprocess istället för att vara anpassade till hur kunden tänker.

Numera betraktas e-handel inte bara som ett verktyg för ökad effektivitet, utan också som en möjlighet för företag att bli mer kund-tillvända och att skapa nya affärsmodeller och ökad tillväxt. Genom att skapa en friktionsfri kundupplevelse via flera kanaler, med extra fokus på designtänkande och organisatorisk snabbrörlighet, siktar man också på att förnya sin verksamhet.

Tillverkning, återförsäljare och skogsindustrin är några av de branscher som har mycket att vinna på att bli mer tillgängliga, genom att erbjuda en smidig och friktionsfri kundupplevelse vid alla typer av kontakter.

Megatrender som påverkar kundupplevelsen inom B2B inkluderar

  • Ökad global konkurrens

  • Ökade förväntningar från kunden på skräddarsydda tjänster, kort leveranstid och enkla betalningsmetoder

  • Kunddriven utveckling – kundens användning av digital teknik i vardagen ökar kraven på digitalisering inom B2B-handeln

  • Tjänstedriven utveckling – högre tillväxtmål för den tjänstebaserade delen av verksamheten och försäljning av produkter som en tjänst

  • Krav på ökad driftseffektivitet

  • Kundens förväntningar på att smidigt få ta del av relevant och anpassad information i samtliga kanaler

Kundupplevelsen – hur kunden uppfattar märket, produkten eller tjänsten – är summan av all information och all kontakt kunden har med företaget, oavsett kanal. På samma gång är designtänkande – den metod som används för att skapa en bra kundupplevelse – en drivkraft för att identifiera tillväxtmöjligheter och skapa nya modeller för ökad effektivitet.

Beroende på hur komplex din produkt eller din köpprocess är har kunderna olika förväntningar som du måste möta. Om du har en relativt enkel produkt, som är lätt att köpa på nätet, förväntar sig kunden en enkel självbetjäningslösning med en automatiserad beställningsprocess. Om du säljer en mer komplex produkt, där kunder behöver stöd under köpprocessen – till exempel för olika konfigureringsalternativ – måste beställningsprocessen ha en rådgivande funktion inkluderad.

Det räcker kort sagt inte med en ren e-handelstjänst. Du måste se till hela kundresan och kunna möta kundens förväntningar oavsett försäljningskanal, plats och tid.

För att kunna möta alla förväntningar krävs flera olika lösningar, och vägen till framgång består i att digitalisera de delar av köpprocessen som är relevanta. Om målet är en friktionsfri upplevelse via alla kanaler ska du digitalisera de delar av kundresan som vinner på att vara tillgängliga via nätet och som ger kunden den information som krävs för att gå vidare i köpprocessen.

Tieto Industrial Experience bygger på fyra huvudteman som hjälper dig att nå dit. De täcker hela kundresan från intresse till avslutad affär och tar ett helhetsgrepp på digitalisering och e-handel med kunden i fokus.

Läs mer om vad vi erbjuder under respektive rubrik eller kontakta oss direkt för att få personlig rådgivning angående just din verksamhet och hur du gör den mer konsumentinriktad.

Share