Anta utmaningen med helt nya tjänster

I dag utmanas telekombranschen av nya företag. Klarar du utmaningen? Det är klart att du gör, eftersom framgång beror på att kunna erbjuda rätt tjänster och ha rätt vänner för att det ska fungera. Nu är det enklare än någonsin tidigare.

Med en stark närvaro i det nya branschöverskridande molnbaserade ekosystemet har Tieto en nyckelställning i ditt nätverk för värdeskapande. Genom branschöverskridande tjänster och tredjepartstjänster från Tieto Cloud har telekomföretag en ”startplattform” för tjänster.

Det gör att telekomföretag får snabbare "time to market" med smarta, flexibla och kostnadseffektiva tjänster som bidrar till din verksamhet och vinst.

Tieto är en pionjär inom telekomindustrins utveckling av teknik och administration. Vi har över 25 års erfarenhet av att utveckla infrastrukturen för operatörer från något som nästan var ett monopol till en extremt konkurrensutsatt marknad.

Oavsett om kunderna vill öka kundnöjdheten, optimera tjänsteleverans, maximera pålitligheten för tjänster eller gå med vinst snabbare så är vi den bästa partnern. Tietos omfattande kunskap hjälper till att utöka inkomstkällorna.

Läs mer på tieto.com

Share