Smarta maskiner, smarta människor och smarta processer arbetar tillsammans

I dagens hårda internationella konkurrens är vägen till framgång för många tillverkningsföretag att sälja helhetslösningar som en del av sina fysiska produkter. Många tillverkningsföretag har redan nu över hälften av sina intäkter från kundservice, reparationer, utbildning, processutveckling och liknande. Det handlar om att skapa konkurrensfördelar under produktens hela livscykel.

För att hantera detta krävs omfattande IT inom ditt företag som möjliggör effektivt användande av kund- och verksamhetsinformation, integration och optimering av system samt smarta industriella tjänster.

Industrial IT services

Internet of Things (IoT), M2M och Big Data, robotics är exempel på teknik som skapar nya möjligheter och som banar väg för nya affärsmodeller och industriella tjänster.

Share