Anpassa leveranskedjan till framtidens krav

Leveranskedjor utvecklas allt mer mot komplexa nätverk av producenter, leverantörer och beställare. Om tyngdpunkten tidigare låg på att leverera stora volymer till ett flertal platser, ligger den nu, allt mer, på att producera mindre och skräddarsydda serier som ger individuellt mervärde men som fortfarande ska till många platser. Ett större antal slutanvändarkonfigurationer som ska anpassas till skiftande behov kräver en förmåga att kunna segmentera leveranskedjan. Och det ska gå snabbt. Dagens digitalisering och B2C:s otålighet märks inom B2B. Det ska helst vara leveranser dygnet runt. Snabbhet är en framgångsfaktor.
 

Detta kräver en hel del omorganisation, process optimering och ett nytt sätt att använda teknik i förhållande till ledtider, lagerhantering, leveransmetoder och så vidare. Vi är specialister inom alla dessa områden.real-time-supply-chain-warehouse-truck.png

En annan viktig utveckling gäller själva produkten. I all högre grad, består den av mjukvara, tjänster och andra mjuka värden, som har en stor påverkan på leveransen och det är där IT spelar en stor roll.

Share