Automatiserad ärendehantering - tänk enkelt och involvera medborgaren

Photo in Airport

 

Vi på Tieto är stolta över att bidra till digitaliseringen av offentliga tjänster som kommer invånarna till godo. Och det finns redan en hel del exempel på hur vi bidrar till att förenkla vardagen för folk i största allmänhet.

Skolskjuts skapar lika möjligheter för alla

Dagens medborgare, företag och kunder har höga förväntningar på service och tillgänglighet 24/7  Negativa reaktioner på komplicerade ansökningsprocesser är inte ovanliga -  den för att få skolskjuts är bara ett exempel, men  har  bidragit till att flera regioner i Norge har startat med att digitalisera just den ansökningsprocessen.

Vad är resultatet?

Resultatet är en automatiserad  ansökningsprocess. där man kan både ansöker och får svar digitalt, utan att ta tid från skolans medarbetare som tidigare.

  • En av våra kunder har lyckats reducera svarstiden från 2 veckor ner till 2 minuter med hjälp av automatisering.

Varför automatisera nu?

1. IT-mognaden är hög

IT är mer integrerat och en väsentlig del i organisationers kärnverksamhet idag. För 10 år sedan gick en stor del av resurserna inom IT  åt att bygga och underhålla egen mjukvara och hårdvara. Nu köper man mer standardlösningar och tjänster, flexibelt efter behov, vilket gör att dom totala IT- kostnaderna minskar, och ger i stället  utrymme till utveckling av tjänster som kommer invånare och kunder tillgodo.

2. Organisationerna är redo

Organisationer automatiserar i genomsnitt endast 20-40% av det dagliga arbetet. Det finns stora möjligheter att uppnå effektivare processflöden med automatisering, vilket i sin tur,  leder till bättre nyttjande av resurser, ökade vinster och bättre kvalitet,

3. Teknologin är här

Automatiserad mjukvara och tjänster kallas ofta “Digitala FTEs” eller “Human proxies” eftersom de kan arbeta med system och människor på ett människoliknande sätt. Företag använder redan automatisering för att möjliggöra lägre kostnader, högre kvalite och nöjdare användare.

I den digitala ekonomin behövs både människor och automatisering!

 

Kontakta oss om du vill veta mer
Tieto har som mål att nyttja de möjligheter som uppstår i en alltmer datadriven värld för att skapa värde för hela samhället.

Share

Kontakt

Staffan Miefalk
Head of Software Innovation Sweden
staffan.miefalk@tieto.com