Dela:

Trender och insikter

Vi gör samhället mer intelligent med hjälp av data. Oavsett om det handlar om att göra byggnader smartare eller att skapa bättre och mer personliga tjänster genom avancerade analysmetoder så utgår allt från data.

Nyhet
Nyhet
Tieto skapar framtidens datadrivna tjänster
Fredrik Ring
Datadrivna tjänster och affärsmodeller genom olika former av innovationssamarbeten.
Tieto skapar framtidens datadrivna tjänster
Information är den starkaste drivkraften bakom förändring och tillväxt i samhället. Det menar Tieto som skapar banbrytande datadrivna tjänster och affärsmodeller genom olika former av innovationssamarbeten.

Fredrik Ring, Tieto

För att hjälpa nordiska företag och organisationer att tillvarata möjligheterna i den datadrivna världen har Tieto startat en ny enhet för datadrivna affärer.  – Vi arbetar enligt en inkubatormodell för att stimulera innovation och utveckla nydanande idéer till kommersiella tjänster – allt enligt Lean Startup-metoder, berättar Fredrik Ring som är Head of Commercialization på Tieto. 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. – Det som händer inom artificiell intelligens (AI), digitalisering och robotisering får konsekvenser inom en rad olika områden. Just nu pågår en evolution som automatiserar processer som tidigare inte gick att automatisera. Det kan handla om en kundtjänst där du utan att veta det chattar med en dator som genom artificiell intelligens kan svara på dina frågor, berättar Fredrik Ring som verkligen brinner för de nya möjligheter som framför allt artificiell intelligens innebär. – Tänk dig ett försäkringsbolag som kan ersätta en hel del mänskligt beslutsfattande med hjälp av artificiell intelligens. Det går att automatisera nästan alla processer, mer och mer komplexa, fortsätter han. 

Det finns redan nu robotar som kan prata och lyssna, i Kina har man kommit långt inom detta område. – Det nya sättet att interagera med din dator är att prata med den. Exempelvis kan du säga ”Boka resa till mig till Norrköping, jag vill bo på hotell och jag föredrar ett billigt rum”. Datorn löser då den uppgiften. 
 
En annan trend är prediktiv analys som innebär att tjänster automatiskt anpassar sig efter dina intressen. Bankerna kan exempelvis individanpassa internetbanken. – Där används AI för att skapa skräddarsydda tjänster, konstaterar Fredrik Ring. 
 
Tieto är stora inom flera olika sektorer, bland annat inom skogsnäring där det enligt Fredrik finns mycket att göra när det kommer till digitalisering. – De flesta skogsmaskiner är ungefär lika bra, ett sätt att differentiera är genom tjänster Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Företaget har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Tieto kombinerar mjukvara och tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. 
 
Om man exempelvis bygger in sensorer kan maskinen själv förutse när service behövs. Genom uppkoppling är det även möjligt att i realtid analysera vilken avverkning av skog som är optimal för tillfället. Även självstyrande maskiner ligger i en nära framtid, säger Fredrik och konstaterar att det inom dessa områden finns många spännande innovationer och tillämpningar. – Vi är starka inom flera olika områden och där kommer det idéer internt som vi utvecklar. Vi går också ut och tittar aktivt efter individer som har bra idéer, samt att vi också förvärv spännande start-ups, fortsätter han. 
 
Det som kännetecknar den verklighet som Tieto verkar i är att den är osäker och ständigt föränderlig. Många satsningar kommer därmed att misslyckas och det kräver en annan operativ modell än den traditionella för att lyckas. Därför har Tieto nu lanserat en datainkubator för att testa om datadrivna idéer kan bli fungerande affärer. Tietos datainkubator arbetar i nära samarbete med Tietos ekosystem av partners och har en tonvikt på nordiska start-ups och innovatörer. 
 
– Vi testar många olika produktidéer och misslyckas innan vi har investerat för mycket pengar. Några idéer kommer att lyfta och de tar vi vidare och kommersialiserar. Genom denna modell vågar vi, vi tar en lagom risk och vi tänker utanför ramarna. 
 
 

 

Fredrik Ring
ringgfre-100x0-rectangle.jpg
Head of Business & IT Transformation
+46104811862
Share
Nyhet
Tieto lanserar datainkubator – välkomnar alla datadrivna idéer
Incubator
Tieto bjuder nu in innovatörer och startups till att delta i skapandet.
Tieto lanserar datainkubator – välkomnar alla datadrivna idéer
För att hjälpa nordiska organisationer att ta tillvara på möjligheterna i den datadrivna världen inrättade Tieto i juli 2016 en enhet för datadrivna affärer. Enheten har redan börjat generera och göra verklighet av datadrivna idéer tillsammans med sitt ekosystem av partners och nu lanserar man ”Tieto Datainkubator” under ledning av Taneli Tikka.

Tieto ser data som motorn för framtida mänsklig erfarenhet och ekonomiskt värde och företaget har därför som mål att tillsammans med partners samutveckla nya och oförutsedda datadrivna tjänster och affärsmodeller. Företagets nya enhet för datadrivna affärer utvecklar databaserade idéer och omvandlar dem till marknadsklara affärsmöjligheter via inkubation och kommersialisering i enlighet med resurssnåla startup-metoder.

Med Tieto Datainkubator avser företaget att skapa en inkubator för datadrivna idéer och testa om de kan bli fungerande affärer. Tieto Datainkubator arbetar i nära samarbete med Tietos ekosystem av partners med tonvikt på nordiska startups och innovatörer, inte minst dataexperterna i Tietos egen personal.

– En datadriven idé innebär att kärnan i affärsidén eller affärslogiken utgörs av data. Det handlar till exempel om analys, maskininlärning, artificiell intelligens, datamäkleri och datamarknader. Ett omvänt test som kontrollerar om idén är datadriven ingår även: Vad händer om data utesluts från idén? I analyskonsultation utan data kan man ändå fortsätta konsultera, men om data utesluts från en idé om exempelvis intelligenta soptunnor och sopbilsrutter för samordnad hämtning finns det inget att gå på, förklarar Taneli Tikka, chef för innovationsinkubation i enheten för datadrivna affärer.

Tieto bjuder nu in innovatörer och startups till att delta i skapandet av denna datadrivna framtida affärsverksamhet. Med Tieto kan innovatörer få tillgång till en unik miljö för att utveckla en datadriven idé med bästa möjliga coachning, tack vare Tietos unika position där företaget kan matcha idéer med bästa möjliga samarbetspartner och globala teknik. En annan viktig faktor är att utvecklare genom Tieto får tillgång till en avsevärd kundpotential på den nordiska marknaden.

Har du en datadriven idé?
Läs mer: www.tieto.com/incubator
Mer material:
Läs mer om nya datadrivna affärer: www.tieto.com/data-driven  

Datadrivna affärer i praktiken: Så kan anpassningsbart underhåll förbättra ditt kontor, från Tieto-bloggen (engelska):
https://perspectives.tieto.com/blog/2016/08/how-adaptive-maintenance-can...

Skapa fantastiska innovationer, Tietos blogg:
https://perspectives.tieto.com/blog/2015/10/this-is-how-great-innovation...

För mer information, vänligen kontakta:
Jessica Diktonius, chef för medierelationer och Reputation Management, jessica.diktonius[at]tieto.com, +358 407099176 

TIETO OYJ

DISTRIBUTION

Huvudsakliga medier

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
 • Tieto Intelligent Building

  Kontakt: Tomi TeikkoDirector, Intelligent Building, Tieto

   

  Subscribe to our newsletter

  Get the latest Data-driven Businesses insights.

   

Kontakt

Dela: