Dela:

Trender och insikter

Digitaliseringen påverkar såväl människor som organisationer. Molnet kommer, precis som Big Data, sociala medier och Internet of Things, vara en central framgångsfaktor för organisationer. Här nedan berättar vi hur molnet kan accelerera din affärsverksamhet.

Ladda ner
Nyhet
Användningen av molntjänster når rekordnivåer – men bara 1 av 7 verksamheter är molntjänstmogen
sunset_in_sky_640.png
Användningen av molntjänster når rekordnivåer – men bara 1 av 7 verksamheter är molntjänstmogen

Molntjänsterna tar sig snabbt in i nordiska företag och offentliga organisationer. Ändå kan endast en av sju (14 procent) av organisationerna betraktas som molntjänstmogna. Detta avslöjas i årets Cloud Maturity Index, en undersökning som utförs av analysföretaget Radar på uppdrag av Tieto och VMware.

Jämfört med 2015 har de genomsnittliga nivåerna av molnmognad i Sverige, Finland och Norge ökat, i alla branscher. Den strategiska molnmognaden har i genomsnitt ökat med 33 procent under de senaste två åren. Finska och svenska organisationer uppvisar fortfarande en högre genomsnittlig mognad än sina motsvarigheter i Norge, som dock minskat gapet och ökat sin mognad betydligt. Den årliga ökningen av molnutgifterna har varit cirka 20 procent i samtliga länder under samma period, och mer än fyra av fem organisationer i Finland, Sverige och Norge använder nu molntjänster i verksamheten.

- Det är uppenbart att molntjänster i allt större utsträckning blivit en integrerad del av verksamheten. Molnmogna organisationer tenderar att se molnet som en viktig faktor i att hantera den dubbla utmaningen med att optimera kostnader samtidigt som man driver innovation och tillväxt. Det är dock fortfarande relativt få som använder den fulla potentialen av molntjänster på det här viset, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige.

Studien visar också att en molnmogen organisation i genomsnitt har 21 procent lägre kostnader för den pågående IT-verksamheten och en 29 procent större andel av sin IT-budget tillgänglig för innovation och transformation. Fortfarande har en av tio (11 procent) av organisationerna inte startat sin utveckling mot molnet alls och kan ses som molnomogna, medan de flesta (46%) är på en grundläggande nivå.

Finansiella sektorn ledande - offentlig sektor och tillverkningsindustrin närmar sig

 Av de fem industrisektorerna som omfattas av undersökningen finns den högsta aggregerade genomsnittliga molnmognaden inom bank- och finansbranschen, precis som år 2015. Jämfört med för två år sedan har dock skillnaderna mellan industrisektorerna minskat betydligt. Branscherna med lägst poäng, som offentlig sektor och tillverkningsindustrin, har ökat sin mognad mest.

- Utmaningarna för tillverkningsindustrin, tillsammans med utvecklingen kring automatisering och Internet of Things, visar tydligt behovet av att modernisera IT-portföljen med en större andel externa leverans- och produktionsformer. Detta har varit en drivkraft för ökad molnmognad. Även offentlig sektor har blivit mer mogen men är fortfarande en bit efter, delvis på grund av viss brist på intern kapacitet och utmaningar i att attrahera rätt kompetens för att utnyttja moderna IT-produktionsformer och servicemodeller, säger Inger Ekman.

De största upplevda hindren för att använda molntjänster bland omogna organisationer är "säkerhet" och "lagstiftningskrav", medan molnmogna organisationer tenderar att uppfatta dessa som betydligt mindre hinder. Det enskilt största potentiella hindret som identifieras av molnmogna organisationer är "svårighet att integrera molntjänster med befintlig portfölj".

Relaterat material:

Ladda ned hela studien: http://pages.tieto.com/Cloud-Maturity-Index-2017.html 
Delta i vårt webinar kring studien och utvecklingen kring molntjänster: http://pages.tieto.com/2017-06-Cloud-webinar.html

 (http://pages.tieto.com/2017-06-Cloud-webinar.html)För mer information, vänligen kontakta:

Mikko Viitala, kommunikationsansvarig Tieto Sverige
tel: 072 242 1618, e-mail: mikko.viitala@tieto.com  

Utdrag från undersökningen Cloud Maturity Index 2017 (år 2015 års siffror inom parentes):

· Majoriteten av de svarande når som högst upp till grundläggande nivå i molnmognad
· o    Omogen 11 % (15 %)
· o    Grundläggande 46 % (49 %)
· o    Kunnig 29 % (24 %)
· o    Mogen 14 % (10 %)

· 83 % (60) av svenska företag och organisationer använder molntjänster. I Finland var motsvarande siffra 85 % (69) och i Norge 75 % (46).

· De mogna organisationernas nyttjande av molntjänster är i snitt 21 procent lägre jämfört med konkurrenterna. De investerar även 29 procent mer på innovation och utveckling.

· Den högsta molnmognaden finns i bank- och finansbranschen, där mognaden ökat med 9 procent från år 2015. Offentlig sektor har ökat med 24 % och tillverkningsindustrin med 35 %.

· När det gäller investeringar i molntjänster ligger Finland i topp med 5,7% andel av den totala IT-investeringen, Sverige tvåa med 5,4% samt Norge trea med 5,0%.

· Majoriteten av molninvesteringarna i Sverige, 55 procent, används till publika molntjänster och andelen väntas växa framöver.

Om undersökningen
Cloud Maturity Index bygger på en undersökning och intervjuer med 268 beslutsfattare inom den privata och offentliga sektorn i Sverige, Finland och Norge. Undersökningen har utförts av analysföretaget Radar på uppdrag av Tieto och VMware.

 Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Share

Tjänster

Våra molnlösningar är klara att användas direkt och erbjuder utmärkta integrationsmöjligheter. Det betyder att du kan dra nytta av molnet direkt. Tjänsterna är baserade på branschexpertis och utformade för att leva upp till de olika branschernas verkliga behov och krav. Vi erbjuder Nordens bredaste och djupaste molnportfolio. Vår senaste molnlösning är Tieto OneCloud, en multi-molnlösning där alla molnfördelar finns i en och samma tjänst. Läs gärna mer om våra tjänster nedan.

Kunder

Hittills har nära 150 stora nordiska företag och offentliga organisationer valt oss som partner i omställningen till molnet. Nedan delar de med sig av sina berättelser och lärdomar.

Pensionsbolaget Elo förnyar infrastruktur- och molntjänstavtal med Tieto
elo_renews_infrastructure_and_cloud_services_agreement.png
Det finska pensionsbolaget Elo har valt att förlänga sitt befintliga kontrakt med Tieto med ytterligare fem år. Avtalet syftar till att ge Elo ökad kostnadseffektivitet och bättre skalbarhet, samt stötta verksamhetens transformation.
Pensionsbolaget Elo förnyar infrastruktur- och molntjänstavtal med Tieto
Det finska pensionsbolaget Elo har valt att förlänga sitt befintliga kontrakt med Tieto med ytterligare fem år. Avtalet syftar till att ge Elo ökad kostnadseffektivitet och bättre skalbarhet, samt stötta verksamhetens transformation.

Tieto ska leverera infrastruktur och molntjänster, skapa en modern och skalbar plattform som förenklar Elos IT-miljö och ökar verksamhetens kostnadsbesparingar, samt skapa goda förutsättningar för såväl en effektiv värdekedja som framtida affärsbehov.

Partnerskapet är framförallt inriktat på att hjälpa Elo att möta sina mål om att förenkla och kostnadseffektivisera verksamheten. Tieto kommer att leverera molntjänster, standardlösningar, onlinetjänster, automatiseringslösningar och virtualiseringsstöd, Utöver detta kommer Tieto att hjälpa Elo att skapa framtida utvecklingsmöjligheter vad gäller förnyelser av system och annan teknologi, vilket är ett led i verksamhetens transformation.

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med Elo och vi är väldigt glada över att de valt att ge oss fortsatt förtroende. Vi ser fram emot att, i nära samarbete med Elo, hjälpa dem att uppnå sina mål, säger Maarit Selin, Vice President, Tieto Financial Services, Finland.

Genom att förnya och modernisera verksamheten ser Elo till att prioritera såväl kundupplevelsen som sina digitala tjänster för framtiden. En flexiblare miljö kommer även att göra det enklare för Elo att tillmötesgå nya tillsynskrav och regler, som exempelvis den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

– Tieto är en strategisk partner som förstår våra framtida affärs- och teknologikrav, säger Aaro Mutikainen, CIO på Elo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maarit Selin, Vice President Tieto Financial Services Finland
maarit.selin@tieto.com  +358 50 558 7292 (http://tel:+358%2050%205587292)

Aaro Mutikainen, Chief Information Officer, Elo
aaro.mutikainen@elo.fi +358 40 503 5233 (http://tel:+358%2040%205035233)

Elo är ett pensionsbolag som ägs av sina kunder och som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för arbetstagare och företagare i kundföretagen. Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia den 1 januari 2014. Elos premieinkomst är cirka 3 miljarder euro. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna är över 23 miljarder euro. Cirka 500 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 210 000. Elo sysselsätter cirka 500 yrkesutbildade inom arbetspensionsförsäkringsbranschen.

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Etera förnyar kontraktet för infrastrukturtjänster med Tieto
tieto_etera_cooperation_640.png
Etera, ett finskt ömsesidigt pensionsbolag, förlänger kontraktet med Tieto. Under det femåriga avtalet ska Tieto leverera infrastrukturtjänster.
Etera förnyar kontraktet för infrastrukturtjänster med Tieto
Etera, ett finskt ömsesidigt pensionsbolag, förlänger kontraktet med Tieto. Under det femåriga avtalet ska Tieto leverera infrastrukturtjänster och skapa en skalbar plattform för att öka kostnadseffektiviteten, samt fortsätta bidra till Eteras IT-förnyelse.

Partnerskapet går ut på att implementera standardiserade molntjänster och att skapa en modern, skalbar plattform för Eteras affärsbehov. Tieto ska också kostnadseffektivisera samt skapa förutsättningar för att modernisera IT-infrastrukturen.

– Tieto är en långsiktig partner till oss och de förstår våra utmaningar och kan vår verksamhet. De ska hjälpa oss att tillhandahålla bättre och kostnadseffektivare tjänster till våra kunder. Tieto bidrar även till att nå våra strategiska målsättningar att skapa ett långlivat ekosystem inom pensionssystemet, i vilket de också spelar en betydande roll, säger Janne Ruuska, CIO på Etera.

– Vi har arbetat tillsammans med Etera under en lång tid, och vi är mycket nöjda med att de har gett oss förnyat förtroende som innebär att vi ska bidra till att modernisera deras infrastrukturtjänster. Samarbetet kommer ytterligare att stärka vår position inom den nordiska försäkringssektorn. Det stärker också vår förmåga att erbjuda tjänster av hög kvalitet som kan hjälpa våra kunder att möta industrins krav och höga förväntningar, säger Christian Segersven, VP Tieto Financial Services.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Segersven, Vice President Tieto Financial Services
christian.segersven@tieto.com, +358 50 3112486

Janne Ruuska, Chief Information Officer, Etera
janne.ruuska@etera.fi, +358 40 521 1144

Etera
Etera är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag som erbjuder pensionsskydd i Finland. Vi lyssnar till och lever tillsammans med våra kunder. Vi har mer än 50 år av erfarenheter från olika former av sysselsättning, vilket gör att Etera är en expert på det föränderliga arbetslivet. Vi vill arbeta tillsammans med våra klienter för att förbättra det finska folkets förmåga att arbeta. Mera information finns på www.etera.fi

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Nyhet
Region Blekinge digitaliserar sin dokument- och ärendehantering med molntjänst från Tieto
matsbrandt_640.png
Tieto har ingått ett avtal med Region Blekinge om att införa en molnbaserad tjänst för dokument- och ärendehantering.
Region Blekinge digitaliserar sin dokument- och ärendehantering med molntjänst från Tieto

Tieto har ingått ett avtal med Region Blekinge om att införa en molnbaserad tjänst för dokument- och ärendehantering samt diarieföring. Regionens övergång från egen systemdrift till molnet kommer att ge en snabbare, effektivare och mer flexibel informationshantering. Digitaliseringen banar även väg för Region Blekinges integration med landstinget i Blekinge som är planerat för år 2019.

– Med denna lösning kommer vi att kunna förenkla och effektivisera vår verksamhet. Som en relativt liten organisation kommer det göra en stor skillnad för oss att snabbt och enkelt kunna komma åt relevant information utan att det stjäl värdefull tid från våra medarbetare. I slutändan handlar det om att skapa en effektivare ärendehantering och en bättre service för medborgarna, säger Ingrid Ljungqvist, kanslichef på Region Blekinge.

Den nya lösningen, Public 360, kommer initialt att nyttjas av handläggare och projektledare inom Region Blekinge och kan på sikt även komma att användas av beslutsfattare inom den politiska delen av regionens arbete.  

I avtalet finns möjlighet att inkludera funktionalitet för digital möteshantering, som innebär att användarna kan administrera sammanträden på ett effektivt sätt och från systemet skapa kallelser och protokoll som sedan distribueras till ledamöterna. Detta har hittills gjorts manuellt.

– Det här är en del av vår moderniserings- och digitaliseringsprocess som kommer att underlätta för oss i vår framtida integration i landstinget som redan har implementerat Tietos ärende- och dokumenthanteringssystem, säger Ingrid Ljungqvist.
Tjänsten bygger på Tietos Public 360 – en standardiserad lösning för dokument- och ärendehantering, samt arkiv som idag används av runt 600 offentliga verksamheter i Norden. Tieto kommer att sköta all drift, övervakning och säkerhetskopiering åt Region Blekinge, samt säkerställa att tjänsten alltid är rustad med de senaste uppdateringarna.

– Vi är väldigt stolta och glada över att förse Region Blekinge med den här lösningen. Det är en strategiskt viktig affär som bekräftar att det inte bara är fullt möjligt för offentliga verksamheter att lagra information i molnet, utan också att det gör hantering väldigt mycket effektivare och enklare. Det här är framtiden, säger Mats Brandt, chef offentlig sektor hos Tieto i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige
Tel: 070 530 3325, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Ingrid Ljungqvist, administrativ kanslichef, Region Blekinge
Tel: 0455-305006, e-post: ingrid.ljungqvist[at]regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region. www.regionblekinge.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share

Framtidens molnlösningar

Industrispecifika moln blir i framtiden allt viktigare. Dessa molntjänster utformas efter de specifika krav och utmaningar en viss industri står inför och är anpassade till de lagar och processer som styr branschen. Inom och tvärs igenom dessa industrispecifika moln kommer nya affärs- och intäktsmodeller att utvecklas. Läs mer om framtidens molnlösningar nedan.
Nyhet
UPM Biochemicals väljer ny e-handelslösning från Tieto
upm_biochemicals_640.png
Syftet är att stärka företagets globala marknadsföring och försäljning genom en förbättrad online-upplevelse. Lösningen är baserad på Tieto Commerce Cloud.
UPM Biochemicals väljer ny e-handelslösning från Tieto
UPM Biochemicals har valt Tieto som leverantör av en ny e-handelslösning. Syftet är att stärka företagets globala marknadsföring och försäljning genom en förbättrad online-upplevelse. Lösningen är baserad på Tieto Commerce Cloud, en molntjänst för marknadsföring, försäljning och service i flera kanaler, som skapats tillsammans med företaget Commercetools.

UPM Biochemicals utvecklar innovativa och hållbara träbaserade biokemikalier för flertalet ändamål. För att öka sin närvaro på den globala marknaden och för att stödja verksamhetens tillväxt har UPM beslutat att satsa på företagets digitala marknadsföring och försäljning.

“Tieto är en av UPM:s viktigaste partners. De har rätt kompetens för att skapa e-handelslösningar som kan stötta vår växande verksamhet och hjälpa oss att nå våra mål. Vi jobbar enligt ett startup-arbetssätt och siktar på kraftig tillväxt, därför vill vi att vår partner ska ha samma inställning”, säger Juuso Konttinen, vice VD, UPM Biochemicals.

Enligt avtalet ska Tieto ansvara för den fullständiga leveransen av tjänsten, från design, utveckling och integrering, till kvalitetssäkring och styrning av programvaran, vilket ska säkerställa även framtida utveckling. Med ett enhetligt tjänsteavtal kan Tieto Commerce Cloud erbjuda UPM såväl flexibilitet som enkelhet.

Tieto har även undersökt UPMs kundresa och kartlagt interna och funktionella krav för att möjliggöra en omnikanalslösning. Olika arkitektoniska alternativ analyserades också, vilket ledde till att Tieto rekommenderade en lösning baserad på micro-tjänster som svar på UPM Biochemicals affärsbehov.

“Micro-tjänster blir allt mer populära. För att skapa en relation med kunderna erbjuder denna lösning snabbare lanseringar och utveckling, vilket även garanterar att områden med de största affärsmässiga fördelarna prioriteras. Detta är viktiga faktorer då man eftersträvar tillväxt och förnyelse av en verksamhet med tydlig startup-mentalitet”, säger Jaakko Hallavo, affärskonsult på Tieto.

Tieto Commerce Cloud möjliggör snabbare utveckling och anpassning för framtida affärsbehov. Genom att kombinera Commercetools och andra liknande API-lösningar med Amazon AWS-kapaciteten kan Tieto erbjuda en modern och enhetlig omnikanalslösning.

Som ett led i lanseringen av Tieto Commerce Cloud har Tieto och Commercetools undertecknat ett partnerskapsavtal för att erbjuda moderna API-lösningar för handeln åt nordiska företag.

“Många storföretag kämpar fortfarande med att implementera dessa teknologier. Med Tieto Commerce Cloud  kan vi säkerställa att våra företagskunder kan använda sig av modern IT-arkitektur och snabba sätt att arbeta med existerande teknologier och styrningsmodeller. Det handlar om att kombinera det bästa av två världar”, fortsätter Jaakko Hallavo.

Commercetools omnämndes nyligen i rapporten “The Forrester Wave™ B2C Commerce Suites 2017”. Commercetools fick högsta möjliga poäng bland tre kriterier, bland annat för micro-tjänster och servicearkitektur.

"Vi är glada över att ha Tieto som partner och tillsammans kunna introducera micro-tjänster i Norden. Micro-tjänster är en ny typ av arkitektur med stark potential och som många företag önskar kunna utnyttja. Men trots det är det få handelsplattformar som kan göra det till fullo. Med nya Tieto Commerce Cloud möjliggör vi detta, genom att erbjuda helhetslösningar som tillåter våra kunder att ta del av snabbare och mer flexibla sätt att skapa nya kundnära relationer”, säger Dirk Weckerlei, Partner Manager för Commercetools.

Läs mer om Tieto Commerce Cloud: https://campaigns.tieto.com/commercecloud

För ytterligare info, vänligen kontakta

Jaakko Hallavo, affärskonsult, Customer Experience Management, Tieto
Tfn: +358 40 548 3611 e- post: Jaakko.Hallavo@tieto.com

Juuso Konttinen, vice VD UPM Biochemicals,
Tfn: + 358 40 531 7405 e- post : Juuso.Konttinen@upm.com

Manuela Goller, Corporate Communications, commercetools
Tfn:+49 173 6155601 e-post: Manuela.Goller@commercetools.com

Om UPM
Genom att förnya bio- och skogsindustrin bidrar UPM till en hållbar framtid inom sex verksamhetsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA och UPM Plywood. Våra produkter görs av förnyelsebara material som kan återvinnas. Vi hjälper kunder i hela världen. Koncernen har cirka 19 300 medarbetare och den årliga omsättningen är ungefär 10 miljarder euro. UPM är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors. www.upm.com

Om Commeretools
Commercetools har kontor i Tyskland och USA och anlitas av företag inom B2C och B2B över hela världen, bland annat välkända modemärken, livsmedelsföretag och gör-det-själv-butiker litar på Commercetools när det gäller att få fart på e-handeln. Besök www.commercetools.com för mer information.

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Nyhet
Tieto lanserar Forest Hub – den nya ekosystemplattformen för digitaliserad virkes- och fiberförsörjning
forest_640x360.png
Tieto lanserar Forest Hub – den nya ekosystemplattformen för digitaliserad virkes- och fiberförsörjning

Tieto lanserar en ny plattform vid namn Forest Hub, som hjälper ekosystemet av samarbetspartners inom virkesförsörjning med dataöverföring kring virkeslogistik och mottagningsprocesser vid fabriker. Tieto Forest Hub ska förbättra daglig verksamhetsplanering och -uppföljning, inventariehantering och informationskvalitet samtidigt som systemet minskar det manuella arbetet och antalet fel.

Tieto Forest Hub är tillgängligt för alla aktörer inom branschen, från stora skogsindustriföretag till små och mellanstora företag, inklusive bioenergiföretag. De två stora skogsproduktföretagen Metsä Group och UPM kommer att börja använda Forest Hub i år.

”Effektiv och modern dubbelriktad dataöverföring mellan oss, våra samarbetspartners och våra kunder bidrar till att förbättra vår service och optimera styrningen av verksamheten. Ett system som är öppet för alla aktörer är kostnadseffektivt och möjliggör överföring av allt större mängder av data, säger Olli Laitinen, SVP för utvecklingsenheten på Metsä Group Wood Supply and Forest Services.

”Tieto Forest Hub förbättrar skogsindustrins dataöverföringskapacitet inom logistik genom att ansluta olika samarbetspartners inom virkesförsörjning till ett modernt ekosystem. Genom att implementera Forest Hub kan vi förbättra virkesleveranskedjan tillsammans med våra partners”, säger Tomi Simola, chef för enheten för affärsutveckling på UPM Wood Sourcing and Forestry.

Även bortom virkesanskaffning ser Tieto en stor potential för liknande system inom distributionen av skogsprodukter samt inom andra branscher där ekosystem för handelspartner och logistik har en central roll.

”Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder förbättra sin verksamhetseffektivitet och erbjuda en miljö för nya tillväxtmöjligheter. Tieto Forest Hub erbjuder tjänstepaket för aktörer av alla storlekar, från små entreprenörer till stora internationella företag. Tack vare detta tror vi att systemet kommer att växa till en ekosystemplattform där framtida lösningar och tillämpningar inom virkes- och fiberanskaffning utvecklas och appliceras”, säger Jaakko Kuusisaari, chef för enheten för trä och fiber på Tieto.

Tietos Forest Hub-system är baserat på Business Information Exchange (BIX), som är en molntjänst för B2B-integration. Tieto BIX omfattar för närvarande 1 500 direktkunder och 26 försäljningspartner, och systemet hanterar nästan 500 miljoner transaktioner varje år. Genom att använda denna storskaliga B2B-integrationstjänst som kärna kan Tieto Forest Hub erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga tjänster som lever upp till kontinuitetskraven inom verksamhetskritiska processer.

Mer information kan lämnas av:

Jaakko Kuusisaari, Director, Wood and Fibre Solutions, Tieto
Tel: +358 (0)40 501 5197, e-post: jaakko.kuusisaari[at]tieto.com (jaakko.kuusisaari@tieto.com

Kimmo Hannus, Director, Value Networks, Tieto
Tel: +358 (0)40 524 5203, e-post: kimmo.hannus[at]tieto.com (kimmo.hannus@tieto.com)

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Share
Nyhet
Tieto lanserar OneCloud för effektiv hantering av molntjänster – samlar molnets alla fördelar i en lösning
onecloud_ecosystem_640.jpg
Tieto lanserar OneCloud för effektiv hantering av molntjänster – samlar molnets alla fördelar i en lösning

Att hantera flera olika leverantörer och ett växande antal molntjänster är en utmaning för många organisationer. Tieto OneCloud är en ny lösning som låter kunder samla samtliga molntjänster, både privata och publika, i en och samma plattform som hanteras centralt.

I takt med den ökade digitaliseringen hittar företag och organisationer ständigt nya och innovativa sätt att dra nytta av molnteknologi. För att maximera fördelarna med vissa typer av molntjänster och minimera beroendet av någon enskild lösning väljer man allt oftare att använda sig av flera olika leverantörer. En undersökning som analysföretaget IDC gjort på uppdrag av Tieto visar att mer än en tredjedel (37 %) av stora företag och organisationer i Norden har fler än 10 IT-tjänsteleverantörer. Att hantera det växande antalet leverantörer och molnbaserade tjänster på ett enkelt och effektivt sätt har blivit en allt större utmaning.

Tieto OneCloud kombinerar privata molntjänster från Tietos lokala datacenter i Sverige, Finland och Norge med publika molnlösningar från ledande globala leverantörer som Amazon Web Services och Azure. Med OneCloud får kunder tillgång till alla ledande molntjänster oberoende av ekosystem, utan att behöva låsa fast sig vid en viss teknologi.

- Med Tieto OneCloud hjälper vi våra kunder att få en samlad överblick över sina molntjänster och erbjuder ett helt nytt sätt att hantera dem genom en och samma plattform. Lösningen gör det möjligt att möta nya affärs- och innovationsbehov på ett enkelt sätt så att kunder istället kan skifta fokus och resurser till att förnya sin verksamhet, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige.

En flexibel och skalbar lösning för hantering av molntjänster

Tieto OneCloud möjliggör för effektiva hybrida molnlösningar som hjälper organisationer att möta kraven på snabbare innovation och tillväxt. Lösningen kan kopplas till kundens befintliga IT-infrastruktur och öppna APIer gör att nya molnteknologier och innovationer kan införas snabbt vid behov. 
- I dagens snabba utveckling av den digitala affärsmiljön måste organisationer ha lösningar som erbjuder den skalbarhet och kontinuitet de behöver för att fungera effektivt samtidigt som de erbjuder bästa möjliga service till sina kunder. Tieto OneCloud stärker Tietos utbud av molntjänster och vår förmåga att stödja våra kunders affärsförnyelse i Norden, säger Inger Ekman.

Ytterligare material:
Läs mer om Tieto OneCloud: www.tieto.com/onecloud  
Whitepaper: http://pages.tieto.com/LP-GL-XI-OneCloudmulti-cloudenviroment_LP.Downloa...

För mer information, kontakta:

Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering, Tieto Sverige
tel: 070 304 56 35, e-mail: inger.ekman[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share

Kontakta oss

Dela: