Dela:

Trender och insikter

Digitaliseringen påverkar såväl människor som organisationer. Molnet kommer, precis som Big Data, sociala medier och Internet of Things, vara en central framgångsfaktor för organisationer. Här nedan berättar vi hur molnet kan accelerera din affärsverksamhet.

Tieto lanserar Forest Hub – den nya ekosystemplattformen för digitaliserad virkes- och fiberförsörjning
forest_640x360.png
Tieto lanserar Forest Hub – den nya ekosystemplattformen för digitaliserad virkes- och fiberförsörjning

Tieto lanserar en ny plattform vid namn Forest Hub, som hjälper ekosystemet av samarbetspartners inom virkesförsörjning med dataöverföring kring virkeslogistik och mottagningsprocesser vid fabriker. Tieto Forest Hub ska förbättra daglig verksamhetsplanering och -uppföljning, inventariehantering och informationskvalitet samtidigt som systemet minskar det manuella arbetet och antalet fel.

Tieto Forest Hub är tillgängligt för alla aktörer inom branschen, från stora skogsindustriföretag till små och mellanstora företag, inklusive bioenergiföretag. De två stora skogsproduktföretagen Metsä Group och UPM kommer att börja använda Forest Hub i år.

”Effektiv och modern dubbelriktad dataöverföring mellan oss, våra samarbetspartners och våra kunder bidrar till att förbättra vår service och optimera styrningen av verksamheten. Ett system som är öppet för alla aktörer är kostnadseffektivt och möjliggör överföring av allt större mängder av data, säger Olli Laitinen, SVP för utvecklingsenheten på Metsä Group Wood Supply and Forest Services.

”Tieto Forest Hub förbättrar skogsindustrins dataöverföringskapacitet inom logistik genom att ansluta olika samarbetspartners inom virkesförsörjning till ett modernt ekosystem. Genom att implementera Forest Hub kan vi förbättra virkesleveranskedjan tillsammans med våra partners”, säger Tomi Simola, chef för enheten för affärsutveckling på UPM Wood Sourcing and Forestry.

Även bortom virkesanskaffning ser Tieto en stor potential för liknande system inom distributionen av skogsprodukter samt inom andra branscher där ekosystem för handelspartner och logistik har en central roll.

”Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder förbättra sin verksamhetseffektivitet och erbjuda en miljö för nya tillväxtmöjligheter. Tieto Forest Hub erbjuder tjänstepaket för aktörer av alla storlekar, från små entreprenörer till stora internationella företag. Tack vare detta tror vi att systemet kommer att växa till en ekosystemplattform där framtida lösningar och tillämpningar inom virkes- och fiberanskaffning utvecklas och appliceras”, säger Jaakko Kuusisaari, chef för enheten för trä och fiber på Tieto.

Tietos Forest Hub-system är baserat på Business Information Exchange (BIX), som är en molntjänst för B2B-integration. Tieto BIX omfattar för närvarande 1 500 direktkunder och 26 försäljningspartner, och systemet hanterar nästan 500 miljoner transaktioner varje år. Genom att använda denna storskaliga B2B-integrationstjänst som kärna kan Tieto Forest Hub erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga tjänster som lever upp till kontinuitetskraven inom verksamhetskritiska processer.

Mer information kan lämnas av:

Jaakko Kuusisaari, Director, Wood and Fibre Solutions, Tieto
Tel: +358 (0)40 501 5197, e-post: jaakko.kuusisaari[at]tieto.com (jaakko.kuusisaari@tieto.com

Kimmo Hannus, Director, Value Networks, Tieto
Tel: +358 (0)40 524 5203, e-post: kimmo.hannus[at]tieto.com (kimmo.hannus@tieto.com)

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Share
Ladda ner
Nio kritiska trender för svensk industris överlevnad – enligt ny studie från KTH och Tieto
kth3_640.jpg
Ett paradigmskifte inom svensk industri är nödvändigt inom kort.
Nio kritiska trender för svensk industris överlevnad – enligt ny studie från KTH och Tieto
Ett paradigmskifte inom svensk industri är nödvändigt inom kort, inte bara för att säkerställa en hållbar produktion utan också för att möjliggöra nya affärsmodeller som säkrar långsiktig konkurrenskraft. Det är en av huvudslutsatserna i rapporten ”Vägen framåt för skandinaviska industriföretag” som Tieto och Kungliga Tekniska Högskolan presenterar idag.

I takt med att digitaliseringen ökar och kundkraven och de miljömässiga utmaningarna växer, ökar också behovet av ett förändrat synsätt på industriell tillverkning. Dessa utmaningar är högst upp på agendan för den svenska industrin och att anamma ny teknologi är en fråga om överlevnad för många företag. Enligt den nya rapporten ”Vägen framåt för skandinaviska industriföretag”, som publiceras av Tieto och KTH idag, är långsiktig konkurrenskraft inom räckhåll för alla tillverkningsföretag, stora som små, förutsatt att förändringsresan påbörjas redan nu.

– När det gäller digitalisering måste aktörer inom både diskret tillverkning och processindustrin agera snabbt för att komma ikapp andra branscher som exempelvis telekom och detaljhandeln. Det kan göras inom en relativt kort tidsram men det kräver tydligt definierade visioner och mål, säger Per Håkansson, chef för tillverkningsindustrin i Sverige på Tieto.

Nio trender som banar vägen för paradigmskifte i svensk industri
I rapporten identifierar Tieto och KTH flera pådrivande faktorer som möjliggör ett industriellt paradigmskifte, bland annat intelligenta produkter, nya banbrytande material, delningsekonomin och Internet of Things. Tillsammans utgör dessa pådrivande faktorer grunden för nio trender som kan och bör leda till skapandet av nya, smarta affärsmodeller hos svenska industriföretag:

·
Skalbara och mobila lösningar. I takt med att kundkraven förändras styrs utvecklingen bort från konventionell volymproduktion mot olika produktvarianter i medelstora volymer. Övergången till skalbara och kostnadseffektiva IT-system och nya affärsstrategier är inte bara strategiskt viktig, den är en fråga om överlevnad för många företag. En mycket trolig konsekvens av utvecklingen är att tillverkningsföretagens främsta inkomstkälla kommer att förändras helt i takt med att de måste förlita sig på underleverantörer i olika branschsegment. Därmed kan även den väletablerade strategin att ha en enda stor produktionsanläggning snart vara ett minne blott för många verksamheter.

·
Framtidens produktionsmodell. I framtidens industriproduktion kommer automatisering och ”Plug-to-Order” (PTO) att vara avgörande inslag. PTO syftar till en produktionsmodell där företagen slipper köpa maskinutrustning som används och sedan skrotas enligt nuvarande rutiner. Istället kommer dessa maskiner att hyras eller ingå i leasingavtal och kan dessutom självoptimeras och konfigureras helt utan manuell input. När maskinerna blir gamla och tappar värde i produktionscykeln skickas de tillbaka till leverantörerna.

·
”Coopetition” driver utvecklingen. Begreppet ”coopetition” som lanserades på 1990-talet är nu aktuellt igen. ”Coopetition” visar på möjligheterna som uppstår när företag inom samma intressesfär samarbetar för att bidra till kontinuerlig förbättring av produktionsprocesser. Metoden har blivit allt vanligare och resultaten har visats vara banbrytande både vad det gäller etablering av långsiktiga relationer och för att driva utvecklingen framåt inom olika branschsektorer.

·
Additativ tillverkning för miljövänligare processer. Minimering av spill och avfall och ansvarsfullt användande av resurser är inte bara nödvändigt ur miljösynpunkt. För företagen är hållbarhet minst lika viktig för att kunna säkra framtida konkurrenskraft. Att skapa miljövänligare processer står högt på agendan och allt fler nya metoder och teknologier testas och utvärderas kontinuerligt.

·
Tillverkning flyttar till molnet. Allt eftersom teknikutvecklingen ökar i takt kommer allt fler industriföretag att utforska nya tankesätt och förändra sina metoder i grunden. För att kunna hantera mer information kommer beslutsfattare att behöva ha kontinuerlig tillgång till aktuell och färsk data och rapporter från fabriksgolven och andra nyckelkällor. Kraschande kommunikationsverktyg eller mjukvaror som inte möter behoven innebär stora risker och kan skada kundrelationer mer än någonsin förr. Med denna risk i åtanke börjar allt fler företag inse fördelarna med att introducera molnbaserade plattformar som fungerar som integrerade informationsportaler – med tillgänglighet från vilken plats som helst. Allt fler molnlösningar erbjuder också den flexibla betalningsmodellen ”pay-as-you-go” vilket innebär att företagen endast betalar för den kapacitet som används.

·
Metrologins nya roll. Den mest lovande forskningen inom produktionsmetrologi är utvecklingen av ”in-line” mättekniker och verktyg som är automatiserade, snabba och pålitliga och som kan kombineras med strategisk mätningsplanering. Planering av all form av mätning är ett viktigt steg för att minska kostnaderna i tillverkningsprocesser där försämrad kvalitet i produktionsleden kan få stora konsekvenser. Studier visar att med in-line metrologi som kontinuerligt övervakar processer kan besparingar på så mycket som 40 procent bli möjliga.

·
Adaptiv planering. Under flera år har ”Just in Time”-leveranser varit ett strategiskt mål för många företag men få kan briljera med att ha lyckats fullt ut. Demand Responsive Planning (DRP) är ett verktyg som har stor potential att förändra situationen. Genom införandet av ett systematiserat flöde för aktiviteter kan hanteringen av arbetsuppgifter effektiviseras.

·
Hantering av övergången. Vissa företag kommer att behöva förbereda sig för övergången tidigare och snabbare än andra. Nuvarande IT system har spelat ut sin roll och nått slutet av sin livslängd. De flesta av dessa är baserade på en IT-arkitektur som etablerades på 1960-talet (Programmable Logic Controller - PLC) och som nu är föråldrad. Dessa system kan inte byggas ut för att möta de nya kundkraven som tillverkare ställs inför.

·
Ökad konnektivitetet. Att skapa förutsättningarna för total konnektivitet som inbegriper kundkrav och efterfrågan samt produktionsprocesser och distribution kommer att vara en viktig utmaning de närmaste åren. Datainsamling relaterat till varje steg inom produktutvecklingen är en grundförutsättning för att moderna produktionssystem ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Dessutom måste informationen kanaliseras till rätt person som kan ta välinformerade beslut.

Sverige drivs främst av sin industri och en nedgång inom denna sektor påverkar välfärdssamhället i stort. Tillverkningsindustrin är en viktig samhällsekonomisk kraft och om dess behov försummas kan konsekvenserna bli katastrofala.

– Det är oundvikligt att företagen redan nu måste ta ställning till digitaliseringen och vad den betyder för enskilda verksamheter. Vi är helt överens med KTH att tiden är mogen för nya metoder inom riskanalys utifrån den nya verkligheten och att en grundlig översyn av befintliga IT-system är kritiskt. Att omfamna möjligheterna som moderniseringen innebär är det enda sättet för företagen att överleva stormen, säkra sina positioner och skapa tillväxt, säger Per Håkansson.

Ladda ned hela rapporten här: http://pages.tieto.com/KTHreportSwedish.html

För mer information, vänligen kontakta:
Per Håkansson, chef för tillverkningsindustrin i Sverige på Tieto, +46 (0)70 6265191, per.hakansson@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Ladda ner

Tjänster

Våra molnlösningar är klara att användas direkt och erbjuder utmärkta integrationsmöjligheter. Det betyder att du kan dra nytta av molnet direkt. Tjänsterna är baserade på branschexpertis och utformade för att leva upp till de olika branschernas verkliga behov och krav. Vi erbjuder Nordens bredaste och djupaste molnportfolio. Vår senaste molnlösning är Tieto OneCloud, en multi-molnlösning där alla molnfördelar finns i en och samma tjänst. Läs gärna mer om våra tjänster nedan.

Kunder

Hittills har nära 150 stora nordiska företag och offentliga organisationer valt oss som partner i omställningen till molnet. Nedan delar de med sig av sina berättelser och lärdomar.

Etera förnyar kontraktet för infrastrukturtjänster med Tieto
tieto_etera_cooperation_640.png
Etera, ett finskt ömsesidigt pensionsbolag, förlänger kontraktet med Tieto. Under det femåriga avtalet ska Tieto leverera infrastrukturtjänster.
Etera förnyar kontraktet för infrastrukturtjänster med Tieto
Etera, ett finskt ömsesidigt pensionsbolag, förlänger kontraktet med Tieto. Under det femåriga avtalet ska Tieto leverera infrastrukturtjänster och skapa en skalbar plattform för att öka kostnadseffektiviteten, samt fortsätta bidra till Eteras IT-förnyelse.

Partnerskapet går ut på att implementera standardiserade molntjänster och att skapa en modern, skalbar plattform för Eteras affärsbehov. Tieto ska också kostnadseffektivisera samt skapa förutsättningar för att modernisera IT-infrastrukturen.

– Tieto är en långsiktig partner till oss och de förstår våra utmaningar och kan vår verksamhet. De ska hjälpa oss att tillhandahålla bättre och kostnadseffektivare tjänster till våra kunder. Tieto bidrar även till att nå våra strategiska målsättningar att skapa ett långlivat ekosystem inom pensionssystemet, i vilket de också spelar en betydande roll, säger Janne Ruuska, CIO på Etera.

– Vi har arbetat tillsammans med Etera under en lång tid, och vi är mycket nöjda med att de har gett oss förnyat förtroende som innebär att vi ska bidra till att modernisera deras infrastrukturtjänster. Samarbetet kommer ytterligare att stärka vår position inom den nordiska försäkringssektorn. Det stärker också vår förmåga att erbjuda tjänster av hög kvalitet som kan hjälpa våra kunder att möta industrins krav och höga förväntningar, säger Christian Segersven, VP Tieto Financial Services.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Segersven, Vice President Tieto Financial Services
christian.segersven@tieto.com, +358 50 3112486

Janne Ruuska, Chief Information Officer, Etera
janne.ruuska@etera.fi, +358 40 521 1144

Etera
Etera är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag som erbjuder pensionsskydd i Finland. Vi lyssnar till och lever tillsammans med våra kunder. Vi har mer än 50 år av erfarenheter från olika former av sysselsättning, vilket gör att Etera är en expert på det föränderliga arbetslivet. Vi vill arbeta tillsammans med våra klienter för att förbättra det finska folkets förmåga att arbeta. Mera information finns på www.etera.fi

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Nyhet
Region Blekinge digitaliserar sin dokument- och ärendehantering med molntjänst från Tieto
matsbrandt_640.png
Tieto har ingått ett avtal med Region Blekinge om att införa en molnbaserad tjänst för dokument- och ärendehantering.
Region Blekinge digitaliserar sin dokument- och ärendehantering med molntjänst från Tieto

Tieto har ingått ett avtal med Region Blekinge om att införa en molnbaserad tjänst för dokument- och ärendehantering samt diarieföring. Regionens övergång från egen systemdrift till molnet kommer att ge en snabbare, effektivare och mer flexibel informationshantering. Digitaliseringen banar även väg för Region Blekinges integration med landstinget i Blekinge som är planerat för år 2019.

– Med denna lösning kommer vi att kunna förenkla och effektivisera vår verksamhet. Som en relativt liten organisation kommer det göra en stor skillnad för oss att snabbt och enkelt kunna komma åt relevant information utan att det stjäl värdefull tid från våra medarbetare. I slutändan handlar det om att skapa en effektivare ärendehantering och en bättre service för medborgarna, säger Ingrid Ljungqvist, kanslichef på Region Blekinge.

Den nya lösningen, Public 360, kommer initialt att nyttjas av handläggare och projektledare inom Region Blekinge och kan på sikt även komma att användas av beslutsfattare inom den politiska delen av regionens arbete.  

I avtalet finns möjlighet att inkludera funktionalitet för digital möteshantering, som innebär att användarna kan administrera sammanträden på ett effektivt sätt och från systemet skapa kallelser och protokoll som sedan distribueras till ledamöterna. Detta har hittills gjorts manuellt.

– Det här är en del av vår moderniserings- och digitaliseringsprocess som kommer att underlätta för oss i vår framtida integration i landstinget som redan har implementerat Tietos ärende- och dokumenthanteringssystem, säger Ingrid Ljungqvist.
Tjänsten bygger på Tietos Public 360 – en standardiserad lösning för dokument- och ärendehantering, samt arkiv som idag används av runt 600 offentliga verksamheter i Norden. Tieto kommer att sköta all drift, övervakning och säkerhetskopiering åt Region Blekinge, samt säkerställa att tjänsten alltid är rustad med de senaste uppdateringarna.

– Vi är väldigt stolta och glada över att förse Region Blekinge med den här lösningen. Det är en strategiskt viktig affär som bekräftar att det inte bara är fullt möjligt för offentliga verksamheter att lagra information i molnet, utan också att det gör hantering väldigt mycket effektivare och enklare. Det här är framtiden, säger Mats Brandt, chef offentlig sektor hos Tieto i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige
Tel: 070 530 3325, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Ingrid Ljungqvist, administrativ kanslichef, Region Blekinge
Tel: 0455-305006, e-post: ingrid.ljungqvist[at]regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region. www.regionblekinge.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Nyhet
Folksam förlänger samarbetet med Tieto för att modernisera IT-infrastrukturen
folksam_640.jpg
Avtalet innebär att Tieto fortsätter att stötta Folksam i den pågående moderniseringen av företagets IT-infrastruktur och applikationsdrift.
Folksam förlänger samarbetet med Tieto för att modernisera IT-infrastrukturen
Folksam, ett av Sveriges största försäkringsbolag, har valt Tieto som sin strategiska IT- och affärspartner för att stödja organisationens fortsatta modernisering inom infrastruktur. Det förlängda avtalet gäller i tre år och täcker såväl applikationsdrift som en modernisering av företagets nuvarande IT-infrastruktur.

Avtalet innebär att Tieto fortsätter att stötta Folksam i den pågående moderniseringen av företagets IT-infrastruktur och applikationsdrift. Tieto kommer att leverera moderna och holistiska IT-tjänster som skapar gynnsamma förutsättningar i förnyelsen och implementationen av nya system, teknologier och digitala tjänster. Infrastrukturen kommer att flyttas från traditionella kapacitetstjänster till molntjänstslösningar, som exempelvis Tieto Compliance Cloud, vilka möjliggör för kostnadseffektiva och standardiserade lösningar.

– En avgörande faktor för oss var Tietos förmåga att kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt för oss på Folksam att fortsätta vår digitaliseringsresa med en modern infrastruktur som är baserad på en säker och tillförlitlig grund. Vi känner oss väldigt trygga med att ha valt Tieto som leverantör eftersom de både har en djup förståelse för våra behov samt har lösningar som tillför värde till vår IT-drift, säger Gunnar Fröderberg, chef för Folksam IT.  

– Vi strävar alltid efter att ta en aktiv del i våra kunders digitala omvandling och är därför mycket stolta över att Folksam gett oss fortsatt förtroende för att bidra i deras IT-modernisering, säger Per Johanson, chef för affärsområdet Financial Services på Tieto.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Johanson, EVP, Financial Services Financial Services
Tel: 076 821 20 29, e-post: per.johanson@tieto.com

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag, som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam, som också är en av Sveriges största kapitalförvaltare. www.folksam.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share

Framtidens molnlösningar

Industrispecifika moln blir i framtiden allt viktigare. Dessa molntjänster utformas efter de specifika krav och utmaningar en viss industri står inför och är anpassade till de lagar och processer som styr branschen. Inom och tvärs igenom dessa industrispecifika moln kommer nya affärs- och intäktsmodeller att utvecklas. Läs mer om framtidens molnlösningar nedan.
Tieto lanserar Forest Hub – den nya ekosystemplattformen för digitaliserad virkes- och fiberförsörjning
forest_640x360.png
Tieto lanserar Forest Hub – den nya ekosystemplattformen för digitaliserad virkes- och fiberförsörjning

Tieto lanserar en ny plattform vid namn Forest Hub, som hjälper ekosystemet av samarbetspartners inom virkesförsörjning med dataöverföring kring virkeslogistik och mottagningsprocesser vid fabriker. Tieto Forest Hub ska förbättra daglig verksamhetsplanering och -uppföljning, inventariehantering och informationskvalitet samtidigt som systemet minskar det manuella arbetet och antalet fel.

Tieto Forest Hub är tillgängligt för alla aktörer inom branschen, från stora skogsindustriföretag till små och mellanstora företag, inklusive bioenergiföretag. De två stora skogsproduktföretagen Metsä Group och UPM kommer att börja använda Forest Hub i år.

”Effektiv och modern dubbelriktad dataöverföring mellan oss, våra samarbetspartners och våra kunder bidrar till att förbättra vår service och optimera styrningen av verksamheten. Ett system som är öppet för alla aktörer är kostnadseffektivt och möjliggör överföring av allt större mängder av data, säger Olli Laitinen, SVP för utvecklingsenheten på Metsä Group Wood Supply and Forest Services.

”Tieto Forest Hub förbättrar skogsindustrins dataöverföringskapacitet inom logistik genom att ansluta olika samarbetspartners inom virkesförsörjning till ett modernt ekosystem. Genom att implementera Forest Hub kan vi förbättra virkesleveranskedjan tillsammans med våra partners”, säger Tomi Simola, chef för enheten för affärsutveckling på UPM Wood Sourcing and Forestry.

Även bortom virkesanskaffning ser Tieto en stor potential för liknande system inom distributionen av skogsprodukter samt inom andra branscher där ekosystem för handelspartner och logistik har en central roll.

”Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder förbättra sin verksamhetseffektivitet och erbjuda en miljö för nya tillväxtmöjligheter. Tieto Forest Hub erbjuder tjänstepaket för aktörer av alla storlekar, från små entreprenörer till stora internationella företag. Tack vare detta tror vi att systemet kommer att växa till en ekosystemplattform där framtida lösningar och tillämpningar inom virkes- och fiberanskaffning utvecklas och appliceras”, säger Jaakko Kuusisaari, chef för enheten för trä och fiber på Tieto.

Tietos Forest Hub-system är baserat på Business Information Exchange (BIX), som är en molntjänst för B2B-integration. Tieto BIX omfattar för närvarande 1 500 direktkunder och 26 försäljningspartner, och systemet hanterar nästan 500 miljoner transaktioner varje år. Genom att använda denna storskaliga B2B-integrationstjänst som kärna kan Tieto Forest Hub erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga tjänster som lever upp till kontinuitetskraven inom verksamhetskritiska processer.

Mer information kan lämnas av:

Jaakko Kuusisaari, Director, Wood and Fibre Solutions, Tieto
Tel: +358 (0)40 501 5197, e-post: jaakko.kuusisaari[at]tieto.com (jaakko.kuusisaari@tieto.com

Kimmo Hannus, Director, Value Networks, Tieto
Tel: +358 (0)40 524 5203, e-post: kimmo.hannus[at]tieto.com (kimmo.hannus@tieto.com)

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Share
Nyhet
Tieto lanserar OneCloud för effektiv hantering av molntjänster – samlar molnets alla fördelar i en lösning
onecloud_ecosystem_640.jpg
Tieto lanserar OneCloud för effektiv hantering av molntjänster – samlar molnets alla fördelar i en lösning

Att hantera flera olika leverantörer och ett växande antal molntjänster är en utmaning för många organisationer. Tieto OneCloud är en ny lösning som låter kunder samla samtliga molntjänster, både privata och publika, i en och samma plattform som hanteras centralt.

I takt med den ökade digitaliseringen hittar företag och organisationer ständigt nya och innovativa sätt att dra nytta av molnteknologi. För att maximera fördelarna med vissa typer av molntjänster och minimera beroendet av någon enskild lösning väljer man allt oftare att använda sig av flera olika leverantörer. En undersökning som analysföretaget IDC gjort på uppdrag av Tieto visar att mer än en tredjedel (37 %) av stora företag och organisationer i Norden har fler än 10 IT-tjänsteleverantörer. Att hantera det växande antalet leverantörer och molnbaserade tjänster på ett enkelt och effektivt sätt har blivit en allt större utmaning.

Tieto OneCloud kombinerar privata molntjänster från Tietos lokala datacenter i Sverige, Finland och Norge med publika molnlösningar från ledande globala leverantörer som Amazon Web Services och Azure. Med OneCloud får kunder tillgång till alla ledande molntjänster oberoende av ekosystem, utan att behöva låsa fast sig vid en viss teknologi.

- Med Tieto OneCloud hjälper vi våra kunder att få en samlad överblick över sina molntjänster och erbjuder ett helt nytt sätt att hantera dem genom en och samma plattform. Lösningen gör det möjligt att möta nya affärs- och innovationsbehov på ett enkelt sätt så att kunder istället kan skifta fokus och resurser till att förnya sin verksamhet, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige.

En flexibel och skalbar lösning för hantering av molntjänster

Tieto OneCloud möjliggör för effektiva hybrida molnlösningar som hjälper organisationer att möta kraven på snabbare innovation och tillväxt. Lösningen kan kopplas till kundens befintliga IT-infrastruktur och öppna APIer gör att nya molnteknologier och innovationer kan införas snabbt vid behov. 
- I dagens snabba utveckling av den digitala affärsmiljön måste organisationer ha lösningar som erbjuder den skalbarhet och kontinuitet de behöver för att fungera effektivt samtidigt som de erbjuder bästa möjliga service till sina kunder. Tieto OneCloud stärker Tietos utbud av molntjänster och vår förmåga att stödja våra kunders affärsförnyelse i Norden, säger Inger Ekman.

Ytterligare material:
Läs mer om Tieto OneCloud: www.tieto.com/onecloud  
Whitepaper: http://pages.tieto.com/LP-GL-XI-OneCloudmulti-cloudenviroment_LP.Downloa...

För mer information, kontakta:

Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering, Tieto Sverige
tel: 070 304 56 35, e-mail: inger.ekman[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Nyhet
Tieto tar nederländska ICS till finansmolnet
Cloud
Den nya, privata molnbaserade lösningen är specifikt anpassad för finansbranschen med dess höga krav på säkerhet.
Tieto tar nederländska ICS till finansmolnet
Branschspecifika molnlösningar på frammarsch i Europa

Tieto har tecknat ett avtal om leverans av molntjänster med International Card Services (ICS), Nederländernas största utgivare av kreditkort.  Den nya, privata molnbaserade lösningen är specifikt anpassad för finansbranschen med dess höga krav på säkerhet.

Den nya molnlösningen innefattar verktyg och applikationer för att hantera stora mängder av betalningar och transaktioner samt analys av kunddata. Den ger ICS en skalbar och kostnadseffektiv helhetslösning som uppfyller branschens regulatoriska krav (PCI-DSS).  Företaget kan betala enbart för den kapacitet som faktiskt nyttjas (pay per use), skala upp sin användning under högtrafik och därmed använda sina resurser mer effektivt.

- Det var den unika molnlösningen, utvecklad i enlighet med branschens krav, tillsammans med Tietos datacenter i Norden med hög säkerhet som avgjorde till Tietos fördel. Kombinationen kommer att göra vår verksamhet mer kostnadseffektiv och samtidigt snabbare i att möta förändrade krav från våra kunder, säger Nico Lodewijk, Chief Operating Officer på ICS.

Tieto och ICS har jobbat tillsammans inom kortområdet sedan år 2000. Den nya lösningen (Tieto Compliance Cloud - TiCC) är en del av Tietos privata molnlösningserbjudande Finance Cloud, som är specifikt anpassat för bank- och finanssektorn. Genom att nyttja utrymme i molnet är det möjligt för företag att sänka sina kostnader då de inte behöver ha några egna servrar eller IT-infrastruktur.  Med lösningen förenklar även ICS sina affärsprocesser, då alla applikationer och system levereras från en och samma leverantör.

- Vi ser tydligt att efterfrågan på branschspecifika molnlösningar för bank- och finanssektorn växer i Europa. Det ger företagen möjlighet att fokusera mer på sin kärnverksamhet och frigöra resurser för innovation och utveckling. Det främjar även utvecklingen av grön IT, eftersom behovet för överkapacitet och onödigt energispill minimeras. Genom att ta klivet in i finansmolnet är ICS med och driver denna utveckling, säger Vahid Zohali, chef för banksektorn på Tieto.

För mer information, var vänlig kontakta:

Vahid Zohali, chef banksektorn, Tieto Sweden
telefon: 073 725 22 00, e-post: vahid.zohali[at]tieto.com

Thomas Bergström, kundansvarig, Tieto Sweden
telefon: 0709 790 822, e-post: thomas.bergstrom[at]tieto.com (thomas.bergstrom@tieto.com)

Nico Lodewijk, Chief Operating Officer, ICS
telefon: +31(0) 20 660 05 93, e-post: nlodewijk[at]icscards.nl

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. www.tieto.com

International Card Services (ICS) är den ledande kreditkortspecialisten och den största kreditkortsleverantören i Nederländerna. ICS har mer en 25 års erfarenhet av att utfärda, marknadsföra, hantera och bearbeta transaktioner med Visa och MasterCard. Kreditkorten som utfärdas av ICS är dom mest accepterade korten globalt och accepteras på miljontals platser runt om i världen i varje valuta. I Benelux finns för närvarande 3.5 miljoner kunder som använder ett kreditkort som utfärdats av ICS. ICS är ett självständigt dotterbolag till ABN AMRO Bank med kontor i Nederländerna och Tyskland. www.icscards.nl

Share

Kontakta oss

CAPTCHA
We use CAPTCHA test to tell humans and computers apart. Please mark the checkbox to submit the form.
Dela: