Dela:

Trender och insikter

Digitaliseringen påverkar såväl människor som organisationer. Molnet kommer, precis som Big Data, sociala medier och Internet of Things, vara en central framgångsfaktor för organisationer. Här nedan berättar vi hur molnet kan accelerera din affärsverksamhet.

Nyhet
Tieto lanserar Forest Hub – den nya ekosystemplattformen för digitaliserad virkes- och fiberförsörjning
forest_640x360.png
Tieto lanserar Forest Hub – den nya ekosystemplattformen för digitaliserad virkes- och fiberförsörjning

Tieto lanserar en ny plattform vid namn Forest Hub, som hjälper ekosystemet av samarbetspartners inom virkesförsörjning med dataöverföring kring virkeslogistik och mottagningsprocesser vid fabriker. Tieto Forest Hub ska förbättra daglig verksamhetsplanering och -uppföljning, inventariehantering och informationskvalitet samtidigt som systemet minskar det manuella arbetet och antalet fel.

Tieto Forest Hub är tillgängligt för alla aktörer inom branschen, från stora skogsindustriföretag till små och mellanstora företag, inklusive bioenergiföretag. De två stora skogsproduktföretagen Metsä Group och UPM kommer att börja använda Forest Hub i år.

”Effektiv och modern dubbelriktad dataöverföring mellan oss, våra samarbetspartners och våra kunder bidrar till att förbättra vår service och optimera styrningen av verksamheten. Ett system som är öppet för alla aktörer är kostnadseffektivt och möjliggör överföring av allt större mängder av data, säger Olli Laitinen, SVP för utvecklingsenheten på Metsä Group Wood Supply and Forest Services.

”Tieto Forest Hub förbättrar skogsindustrins dataöverföringskapacitet inom logistik genom att ansluta olika samarbetspartners inom virkesförsörjning till ett modernt ekosystem. Genom att implementera Forest Hub kan vi förbättra virkesleveranskedjan tillsammans med våra partners”, säger Tomi Simola, chef för enheten för affärsutveckling på UPM Wood Sourcing and Forestry.

Även bortom virkesanskaffning ser Tieto en stor potential för liknande system inom distributionen av skogsprodukter samt inom andra branscher där ekosystem för handelspartner och logistik har en central roll.

”Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder förbättra sin verksamhetseffektivitet och erbjuda en miljö för nya tillväxtmöjligheter. Tieto Forest Hub erbjuder tjänstepaket för aktörer av alla storlekar, från små entreprenörer till stora internationella företag. Tack vare detta tror vi att systemet kommer att växa till en ekosystemplattform där framtida lösningar och tillämpningar inom virkes- och fiberanskaffning utvecklas och appliceras”, säger Jaakko Kuusisaari, chef för enheten för trä och fiber på Tieto.

Tietos Forest Hub-system är baserat på Business Information Exchange (BIX), som är en molntjänst för B2B-integration. Tieto BIX omfattar för närvarande 1 500 direktkunder och 26 försäljningspartner, och systemet hanterar nästan 500 miljoner transaktioner varje år. Genom att använda denna storskaliga B2B-integrationstjänst som kärna kan Tieto Forest Hub erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga tjänster som lever upp till kontinuitetskraven inom verksamhetskritiska processer.

Mer information kan lämnas av:

Jaakko Kuusisaari, Director, Wood and Fibre Solutions, Tieto
Tel: +358 (0)40 501 5197, e-post: jaakko.kuusisaari[at]tieto.com (jaakko.kuusisaari@tieto.com

Kimmo Hannus, Director, Value Networks, Tieto
Tel: +358 (0)40 524 5203, e-post: kimmo.hannus[at]tieto.com (kimmo.hannus@tieto.com)

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Share
Ladda ner
Nio kritiska trender för svensk industris överlevnad – enligt ny studie från KTH och Tieto
kth3_640.jpg
Ett paradigmskifte inom svensk industri är nödvändigt inom kort.
Nio kritiska trender för svensk industris överlevnad – enligt ny studie från KTH och Tieto
Ett paradigmskifte inom svensk industri är nödvändigt inom kort, inte bara för att säkerställa en hållbar produktion utan också för att möjliggöra nya affärsmodeller som säkrar långsiktig konkurrenskraft. Det är en av huvudslutsatserna i rapporten ”Vägen framåt för skandinaviska industriföretag” som Tieto och Kungliga Tekniska Högskolan presenterar idag.

I takt med att digitaliseringen ökar och kundkraven och de miljömässiga utmaningarna växer, ökar också behovet av ett förändrat synsätt på industriell tillverkning. Dessa utmaningar är högst upp på agendan för den svenska industrin och att anamma ny teknologi är en fråga om överlevnad för många företag. Enligt den nya rapporten ”Vägen framåt för skandinaviska industriföretag”, som publiceras av Tieto och KTH idag, är långsiktig konkurrenskraft inom räckhåll för alla tillverkningsföretag, stora som små, förutsatt att förändringsresan påbörjas redan nu.

– När det gäller digitalisering måste aktörer inom både diskret tillverkning och processindustrin agera snabbt för att komma ikapp andra branscher som exempelvis telekom och detaljhandeln. Det kan göras inom en relativt kort tidsram men det kräver tydligt definierade visioner och mål, säger Per Håkansson, chef för tillverkningsindustrin i Sverige på Tieto.

Nio trender som banar vägen för paradigmskifte i svensk industri
I rapporten identifierar Tieto och KTH flera pådrivande faktorer som möjliggör ett industriellt paradigmskifte, bland annat intelligenta produkter, nya banbrytande material, delningsekonomin och Internet of Things. Tillsammans utgör dessa pådrivande faktorer grunden för nio trender som kan och bör leda till skapandet av nya, smarta affärsmodeller hos svenska industriföretag:

·
Skalbara och mobila lösningar. I takt med att kundkraven förändras styrs utvecklingen bort från konventionell volymproduktion mot olika produktvarianter i medelstora volymer. Övergången till skalbara och kostnadseffektiva IT-system och nya affärsstrategier är inte bara strategiskt viktig, den är en fråga om överlevnad för många företag. En mycket trolig konsekvens av utvecklingen är att tillverkningsföretagens främsta inkomstkälla kommer att förändras helt i takt med att de måste förlita sig på underleverantörer i olika branschsegment. Därmed kan även den väletablerade strategin att ha en enda stor produktionsanläggning snart vara ett minne blott för många verksamheter.

·
Framtidens produktionsmodell. I framtidens industriproduktion kommer automatisering och ”Plug-to-Order” (PTO) att vara avgörande inslag. PTO syftar till en produktionsmodell där företagen slipper köpa maskinutrustning som används och sedan skrotas enligt nuvarande rutiner. Istället kommer dessa maskiner att hyras eller ingå i leasingavtal och kan dessutom självoptimeras och konfigureras helt utan manuell input. När maskinerna blir gamla och tappar värde i produktionscykeln skickas de tillbaka till leverantörerna.

·
”Coopetition” driver utvecklingen. Begreppet ”coopetition” som lanserades på 1990-talet är nu aktuellt igen. ”Coopetition” visar på möjligheterna som uppstår när företag inom samma intressesfär samarbetar för att bidra till kontinuerlig förbättring av produktionsprocesser. Metoden har blivit allt vanligare och resultaten har visats vara banbrytande både vad det gäller etablering av långsiktiga relationer och för att driva utvecklingen framåt inom olika branschsektorer.

·
Additativ tillverkning för miljövänligare processer. Minimering av spill och avfall och ansvarsfullt användande av resurser är inte bara nödvändigt ur miljösynpunkt. För företagen är hållbarhet minst lika viktig för att kunna säkra framtida konkurrenskraft. Att skapa miljövänligare processer står högt på agendan och allt fler nya metoder och teknologier testas och utvärderas kontinuerligt.

·
Tillverkning flyttar till molnet. Allt eftersom teknikutvecklingen ökar i takt kommer allt fler industriföretag att utforska nya tankesätt och förändra sina metoder i grunden. För att kunna hantera mer information kommer beslutsfattare att behöva ha kontinuerlig tillgång till aktuell och färsk data och rapporter från fabriksgolven och andra nyckelkällor. Kraschande kommunikationsverktyg eller mjukvaror som inte möter behoven innebär stora risker och kan skada kundrelationer mer än någonsin förr. Med denna risk i åtanke börjar allt fler företag inse fördelarna med att introducera molnbaserade plattformar som fungerar som integrerade informationsportaler – med tillgänglighet från vilken plats som helst. Allt fler molnlösningar erbjuder också den flexibla betalningsmodellen ”pay-as-you-go” vilket innebär att företagen endast betalar för den kapacitet som används.

·
Metrologins nya roll. Den mest lovande forskningen inom produktionsmetrologi är utvecklingen av ”in-line” mättekniker och verktyg som är automatiserade, snabba och pålitliga och som kan kombineras med strategisk mätningsplanering. Planering av all form av mätning är ett viktigt steg för att minska kostnaderna i tillverkningsprocesser där försämrad kvalitet i produktionsleden kan få stora konsekvenser. Studier visar att med in-line metrologi som kontinuerligt övervakar processer kan besparingar på så mycket som 40 procent bli möjliga.

·
Adaptiv planering. Under flera år har ”Just in Time”-leveranser varit ett strategiskt mål för många företag men få kan briljera med att ha lyckats fullt ut. Demand Responsive Planning (DRP) är ett verktyg som har stor potential att förändra situationen. Genom införandet av ett systematiserat flöde för aktiviteter kan hanteringen av arbetsuppgifter effektiviseras.

·
Hantering av övergången. Vissa företag kommer att behöva förbereda sig för övergången tidigare och snabbare än andra. Nuvarande IT system har spelat ut sin roll och nått slutet av sin livslängd. De flesta av dessa är baserade på en IT-arkitektur som etablerades på 1960-talet (Programmable Logic Controller - PLC) och som nu är föråldrad. Dessa system kan inte byggas ut för att möta de nya kundkraven som tillverkare ställs inför.

·
Ökad konnektivitetet. Att skapa förutsättningarna för total konnektivitet som inbegriper kundkrav och efterfrågan samt produktionsprocesser och distribution kommer att vara en viktig utmaning de närmaste åren. Datainsamling relaterat till varje steg inom produktutvecklingen är en grundförutsättning för att moderna produktionssystem ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Dessutom måste informationen kanaliseras till rätt person som kan ta välinformerade beslut.

Sverige drivs främst av sin industri och en nedgång inom denna sektor påverkar välfärdssamhället i stort. Tillverkningsindustrin är en viktig samhällsekonomisk kraft och om dess behov försummas kan konsekvenserna bli katastrofala.

– Det är oundvikligt att företagen redan nu måste ta ställning till digitaliseringen och vad den betyder för enskilda verksamheter. Vi är helt överens med KTH att tiden är mogen för nya metoder inom riskanalys utifrån den nya verkligheten och att en grundlig översyn av befintliga IT-system är kritiskt. Att omfamna möjligheterna som moderniseringen innebär är det enda sättet för företagen att överleva stormen, säkra sina positioner och skapa tillväxt, säger Per Håkansson.

Ladda ned hela rapporten här: http://pages.tieto.com/KTHreportSwedish.html

För mer information, vänligen kontakta:
Per Håkansson, chef för tillverkningsindustrin i Sverige på Tieto, +46 (0)70 6265191, per.hakansson@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Ladda ner

Tjänster

Våra molnlösningar är klara att användas direkt och erbjuder utmärkta integrationsmöjligheter. Det betyder att du kan dra nytta av molnet direkt. Tjänsterna är baserade på branschexpertis och utformade för att leva upp till de olika branschernas verkliga behov och krav. Vi erbjuder Nordens bredaste och djupaste molnportfolio. Vår senaste molnlösning är Tieto OneCloud, en multi-molnlösning där alla molnfördelar finns i en och samma tjänst. Läs gärna mer om våra tjänster nedan.

Kunder

Hittills har nära 150 stora nordiska företag och offentliga organisationer valt oss som partner i omställningen till molnet. Nedan delar de med sig av sina berättelser och lärdomar.

Nyhet
Folksam förlänger samarbetet med Tieto för att modernisera IT-infrastrukturen
folksam_640.jpg
Avtalet innebär att Tieto fortsätter att stötta Folksam i den pågående moderniseringen av företagets IT-infrastruktur och applikationsdrift.
Folksam förlänger samarbetet med Tieto för att modernisera IT-infrastrukturen
Folksam, ett av Sveriges största försäkringsbolag, har valt Tieto som sin strategiska IT- och affärspartner för att stödja organisationens fortsatta modernisering inom infrastruktur. Det förlängda avtalet gäller i tre år och täcker såväl applikationsdrift som en modernisering av företagets nuvarande IT-infrastruktur.

Avtalet innebär att Tieto fortsätter att stötta Folksam i den pågående moderniseringen av företagets IT-infrastruktur och applikationsdrift. Tieto kommer att leverera moderna och holistiska IT-tjänster som skapar gynnsamma förutsättningar i förnyelsen och implementationen av nya system, teknologier och digitala tjänster. Infrastrukturen kommer att flyttas från traditionella kapacitetstjänster till molntjänstslösningar, som exempelvis Tieto Compliance Cloud, vilka möjliggör för kostnadseffektiva och standardiserade lösningar.

– En avgörande faktor för oss var Tietos förmåga att kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt för oss på Folksam att fortsätta vår digitaliseringsresa med en modern infrastruktur som är baserad på en säker och tillförlitlig grund. Vi känner oss väldigt trygga med att ha valt Tieto som leverantör eftersom de både har en djup förståelse för våra behov samt har lösningar som tillför värde till vår IT-drift, säger Gunnar Fröderberg, chef för Folksam IT.  

– Vi strävar alltid efter att ta en aktiv del i våra kunders digitala omvandling och är därför mycket stolta över att Folksam gett oss fortsatt förtroende för att bidra i deras IT-modernisering, säger Per Johanson, chef för affärsområdet Financial Services på Tieto.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Johanson, EVP, Financial Services Financial Services
Tel: 076 821 20 29, e-post: per.johanson@tieto.com

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag, som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam, som också är en av Sveriges största kapitalförvaltare. www.folksam.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Share
Nyhet
Tieto stödjer global expansion genom att leverera molnlösningar till Camfil
clouds3_640.jpg
Tieto har slutit ett treårigt avtal med Camfil om att leverera IT-infrastruktur baserad på molntjänster.
Tieto stödjer global expansion genom att leverera molnlösningar till Camfil
Tieto har slutit ett treårigt avtal med Camfil om att leverera IT-infrastruktur baserad på molntjänster. Camfil är ett svenskbaserat företag, världsledande inom filter och renluftslösningar och som förra året omsatte över sex miljarder kronor. Med avtalet vill Camfil fokusera på kärnverksamheten och fortsätta den globala expansionen.

Under avtalsperioden ska Tieto leverera tjänster som är baserade på Tietos standardiserade tjänsteplattform. Värdet på affären uppgår till 40 MSEK.

– Med Tietos lösningar får vi en effektivare kostnadsbild och tydlig spårbarhet, samtidigt som vi undviker investeringar i egen IT och kan fokusera mer på att stödja vår affär och expansion utomlands. Vi är glada över att kunna säkra en skalbar och långsiktig IT-lösning som bas för vår framtida affär, säger Tomas Bräne, CIO på Camfil.

Avtalet gäller under tre år för affärsområdet Filters verksamhet i Europa. Lösningen är ett exempel på hur Tietos molntjänster kan förenkla för globala företag att expandera sin verksamhet snabbt och effektivt.

– Med vår kunskap om tillverkningsindustrin och med kundanpassad tjänsteportfölj har våra molntjänster smidigt kunnat anpassas till Camfils aktuella behov. Molnlösningarna kan skalas upp eller ner och anpassas efter det faktiska användandet. På så vis får Camfil bättre kontroll över sina IT-kostnader samtidigt som de kan fortsätta att fokusera på kärnverksamheten och expansionen utomlands, säger Per Håkansson, Sverigechef för tillverkningsindustrin på Tieto.

Med Tieto får Camfil en central infrastrukturleverantör som flexibelt kan ersätta lokala IT-lösningar. Avtalet trädde i kraft september 2016 och transformeringen startade omedelbart.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Håkansson, Sverigechef för tillverkningsindustrin, Tieto
+46 (0)10 4810000 
per.hakansson[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Camfil är världsledande när det gäller renluftslösningar med över 50 års erfarenhet i branschen. Våra lösningar skyddar människor, processer och miljöer. De främjar hälsan, ökar prestationsförmågan och både minskar och kontrollerar energianvändningen. Tjugofem fabriker, sex forsknings- och utvecklingsanläggningar och över 65 lokala säljkontor över hela världen kan ge kunderna all den service och support de efterfrågar. Camfilgruppen har sitt huvudkontor i Sverige men över 95 % av försäljningen sker på den internationella marknaden. Företaget har cirka 3 800 anställda och försäljningen uppgår till drygt 6,0 miljarder SEK (2015). www.camfil.com

Share
Nyhet
Tieto och LokalTapiola utökar samarbete – nytt avtal kring molntjänster, automatisering och digitala kundupplevelser
Image
Tieto och LokalTapiola utökar samarbete – nytt avtal kring molntjänster, automatisering och digitala kundupplevelser

Tieto och det ledande finska skadeförsäkringsbolaget LokalTapiola har tecknat ett avtal om utökat samarbete kring förnyelse av infrastrukturmiljöer och digitala tjänster fram till år 2020. Avtalet fokuserar på utveckling av digitala kundupplevelser och automatisering av affärsprocesser med moderna molnbaserade tjänster.

Tillsammans kommer företagen att utveckla nya infrastrukturmiljöer med hjälp av flexibla molntjänster från Tieto. Syftet är att skapa en modern och skalbar grund för växlande verksamhetskrav och -behov. Målet är även att göra tjänsteproduktionen mer kostnadseffektiv och flytta mer fokus till förnyelse av system och digitala utvecklingsprojekt. Parterna har även kommit överens om att utöka samarbetet och starta nya projekt kring digital kundupplevelseutveckling, till exempel när det gäller hantering av skadeärenden, samt optimera funktioner genom ökad automatisering.

- Tieto har varit en pålitlig partner under en lång tid och är väl förtrogen med såväl utmaningar som möjligheter i vår verksamhetsmiljö. Vårt tidigare samarbete har varit mångsidigt, så vi har redan en stabil grund för att tillsammans utveckla nya tjänster och förbättra de befintliga tjänster som vi erbjuder våra kunder, säger Mikko Vastela, IT-chef på LokalTapiola.

- Tieto arbetar för att digitalisera och utveckla kundupplevelsen i försäkringsbranschen. Avtalet går i linje med våra strategiska val och vårt mål om att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sin verksamhet. Det stärker vår roll som LokalTapiolas strategiska partner, förklarar Christian Segersven, chef för försäkringssektorn på Tieto.

Tieto är den största leverantören av molntjänster i de nordiska länderna, och under fjolåret var molntjänster den snabbast växande affärsverksamheten inom affärsområdet Managed Services. År 2020 förväntas upp till 80 procent av intäkterna inom området härröra från molntjänster. Tieto producerar marknadens bästa hybridlösningar för flexibel affärsanvändning och hjälper kunder att digitalisera och förnya sin verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christian Segersven, chef för försäkringssektorn på Tieto
tel: +358 50 311 2486, e-post: christian.segersven[at]tieto.com

Mikko Vastela, CIO, LokalTapiola
tel: +358 50 323 2983, e-post: mikko.vastela[at]lahitapiola.fi

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

LokalTapiola är en kundägd ömsesidig finansgrupp som erbjuder kompletta tjänster till privatkunder, entreprenörer, företag och samfund. LokalTapiolas verksamhet bedrivs i 20 regionala företag som har cirka 300 kontor runt om i Finland. Eftersom försäkringsbolagsgruppens förvaltningsmodell baseras på ömsesidighet använder LokalTapiola sin vinst till att utveckla tjänster och förbättra kundupplevelsen. LokalTapiola grundades när Lähivakuutus och Tapiola slogs samman 2012. LokalTapiola-gruppen, som officiellt inledde sin affärsverksamhet i början av 2013, är det största skadeförsäkringsbolaget i Finland. www.lahitapiola.fi

Share

Framtidens molnlösningar

Industrispecifika moln blir i framtiden allt viktigare. Dessa molntjänster utformas efter de specifika krav och utmaningar en viss industri står inför och är anpassade till de lagar och processer som styr branschen. Inom och tvärs igenom dessa industrispecifika moln kommer nya affärs- och intäktsmodeller att utvecklas. Läs mer om framtidens molnlösningar nedan.
Nyhet
Tieto tar nederländska ICS till finansmolnet
Cloud
Den nya, privata molnbaserade lösningen är specifikt anpassad för finansbranschen med dess höga krav på säkerhet.
Tieto tar nederländska ICS till finansmolnet
Branschspecifika molnlösningar på frammarsch i Europa

Tieto har tecknat ett avtal om leverans av molntjänster med International Card Services (ICS), Nederländernas största utgivare av kreditkort.  Den nya, privata molnbaserade lösningen är specifikt anpassad för finansbranschen med dess höga krav på säkerhet.

Den nya molnlösningen innefattar verktyg och applikationer för att hantera stora mängder av betalningar och transaktioner samt analys av kunddata. Den ger ICS en skalbar och kostnadseffektiv helhetslösning som uppfyller branschens regulatoriska krav (PCI-DSS).  Företaget kan betala enbart för den kapacitet som faktiskt nyttjas (pay per use), skala upp sin användning under högtrafik och därmed använda sina resurser mer effektivt.

- Det var den unika molnlösningen, utvecklad i enlighet med branschens krav, tillsammans med Tietos datacenter i Norden med hög säkerhet som avgjorde till Tietos fördel. Kombinationen kommer att göra vår verksamhet mer kostnadseffektiv och samtidigt snabbare i att möta förändrade krav från våra kunder, säger Nico Lodewijk, Chief Operating Officer på ICS.

Tieto och ICS har jobbat tillsammans inom kortområdet sedan år 2000. Den nya lösningen (Tieto Compliance Cloud - TiCC) är en del av Tietos privata molnlösningserbjudande Finance Cloud, som är specifikt anpassat för bank- och finanssektorn. Genom att nyttja utrymme i molnet är det möjligt för företag att sänka sina kostnader då de inte behöver ha några egna servrar eller IT-infrastruktur.  Med lösningen förenklar även ICS sina affärsprocesser, då alla applikationer och system levereras från en och samma leverantör.

- Vi ser tydligt att efterfrågan på branschspecifika molnlösningar för bank- och finanssektorn växer i Europa. Det ger företagen möjlighet att fokusera mer på sin kärnverksamhet och frigöra resurser för innovation och utveckling. Det främjar även utvecklingen av grön IT, eftersom behovet för överkapacitet och onödigt energispill minimeras. Genom att ta klivet in i finansmolnet är ICS med och driver denna utveckling, säger Vahid Zohali, chef för banksektorn på Tieto.

För mer information, var vänlig kontakta:

Vahid Zohali, chef banksektorn, Tieto Sweden
telefon: 073 725 22 00, e-post: vahid.zohali[at]tieto.com

Thomas Bergström, kundansvarig, Tieto Sweden
telefon: 0709 790 822, e-post: thomas.bergstrom[at]tieto.com (thomas.bergstrom@tieto.com)

Nico Lodewijk, Chief Operating Officer, ICS
telefon: +31(0) 20 660 05 93, e-post: nlodewijk[at]icscards.nl

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. www.tieto.com

International Card Services (ICS) är den ledande kreditkortspecialisten och den största kreditkortsleverantören i Nederländerna. ICS har mer en 25 års erfarenhet av att utfärda, marknadsföra, hantera och bearbeta transaktioner med Visa och MasterCard. Kreditkorten som utfärdas av ICS är dom mest accepterade korten globalt och accepteras på miljontals platser runt om i världen i varje valuta. I Benelux finns för närvarande 3.5 miljoner kunder som använder ett kreditkort som utfärdats av ICS. ICS är ett självständigt dotterbolag till ABN AMRO Bank med kontor i Nederländerna och Tyskland. www.icscards.nl

Share
Nyhet
Tieto levererar molnkapacitet från två nya globala datacenter
Cloud news thumbnail
Nu kan fler dra nytta av våra molntjänster.
Tieto levererar molnkapacitet från två nya globala datacenter
I och med lanseringen av Tieto Cloud Server World Wide kan fler kunder än någonsin dra nytta av hastigheten och enkelheten i våra molnkapacitetstjänster.

Sedan 2012 har företag i den nordiska regionen dragit fördel av Tieto Cloud Server, en säker och skalbar molnlösning med självbetjäning. Något som gör att de kan dra nytta av molnets fulla potential med mesta möjliga flexibilitet
och kostnadseffektivitet.

Affärsmiljön förändras och våra kunder vill ha det bästa av två världar. Dels en snabb, flexibel och kostnadseffektiv molninfrastruktur och dels vetskapen att verksamhetskritisk data finns nära verksamheten. Som svar på detta behov har vi valt att utöka vårt erbjudande inom Tieto Cloud Server med ett alternativ som passar våra internationella kunders krav: Tieto Cloud Server World Wide.

Med Tieto Cloud Server World Wide behöver kunder i Stillahavsregionen inte längre flytta data till andra sidan jorden för att kunna dra nytta av våra kapacitetstjänster. Istället får de möjligheten att utnyttja kapaciteten från två nya platser nära dem: Atlanta och Singapore.

För att kunna förverkliga visionen behövde våra experter bygga en ny hårdvaruplattform från grunden. Resultatet är att Tieto Cloud Server World Wide levererar samma hastighet, skalbarhet och säkerhet som kunderna kommit att kunna lita på från våra finska och svenska datacenter.

Fördelarna med Tieto Cloud Server World Wide

Tieto Cloud Server låter företag utnyttja nya virtuella servrar till en bråkdel av tiden det tog förut och detta med noll investering i hårdvara. Samtidigt bibehålls total kontroll över hur mycket kapacitet som används vid varje givet ögonblick. När behovet av extra kapacitet passerats kan kunden själv skala ned med samma hastighet och lätthet. Vi tillhandahåller en självbetjäningsportal som är enkel att använda och som gör det möjligt för kunden själv att beställa kapacitet, konfigurera och avveckla utifrån aktuella behov dygnet runt oavsett var i världen de befinner sig. De har också tillgång till ett trelagers servicepaket och vid behov dygnet runt-
service och ledning.

Tieto Cloud Server gör det möjligt för företag att kraftigt minska kapacitetsanvändningen. Med ett minimiåtagande på en dag möjliggör Tieto Cloud Server det för företag att drastiskt minska utgifterna för kapacitet och samtidigt svara på toppar i nätverksaktiviteten. Du kan alltså beställa och använda tjänsten för en enda dag om du så önskar. Tieto Cloud Server ger också en möjlighet att sätta upp tillfälliga servrar i fallet av en naturkatastrof eller ett strömavbrott. Samtidigt kan du skapa testmiljöer till en låg kostnad med hög hastighet vilket bäddar för snabb innovation och tillväxt.

I Tieto Cloud Server World Wide har vi tillgängliggjort dessa fördelar till kunder i ett större geografiskt område än någonsin tidigare. Oavsett om din verksamhet är baserad i Skandinavien, Nordamerika eller Stillahavsregionen kan du använda vår främsta infrastrukturlösning som en tjänst samtidigt som du behåller affärskritisk data nära dig.

Share
Bloggpost
Fem fördelar med säkra moln för den offentliga sektorn
jouni-laine-640.jpg
Jouni Laine, Business Development Director hos oss på Tieto, bloggar om fem fördelar med säkra moln för den offentliga sektorn.
Fem fördelar med säkra moln för den offentliga sektorn
Den offentliga sektorn digitaliseras precis som andra branscher och affärsverksamheter. Ett sätt för den offentliga sektorn att snabba på utvecklingen är att använda säkra molntjänster som lever upp till de lagar som reglerar den offentliga sektorn. Jouni Laine, Business Development Director hos oss på Tieto, bloggar om fem fördelar med säkra moln för den offentliga sektorn.
 
Share

Kontakta oss

Dela: