06 Dec Start 08:30
-
Slut 17:00

Tieto PPS på Projektforum2018

Södra Blasieholmshamnen 8
Stockholm
Sweden

Möt Tieto PPS på Grand Hotel den 6 december! Svenskt Projektforum arrangerar Projektforum2018 med temat ”Hållbart ledarskap”.

Projektforum 2018 guldsponsor

Tieto PPS är Guldsponsor.

Till anmälan och mer info: https://projektforum.se/events/projektforum-2018/
Talare: https://projektforum.se/event/projektforum-2018/talare/

Välkomna till Tietomontern!

Mer information om Tieto PPS på www.tieto.se/pps

Share