16 Maj 09:00

Upphandling24s konferens Upphandla IT

Karl XII:s torg, Stockholm
Operaterrassen, samma hus som Operakällaren
Stockholm
Sweden

Ett it-haveri skakar det offentliga Sverige och regeringen vill att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, men enligt ESV går det för långsamt. Upphandling24 arrangerar tillsammans med Computer Sweden en angelägen konferens på temat Upphandla it. Kan effektivare upphandling och ökad leverantörssamverkan vara framgångsfaktorer? Hur hanteras information som måste skyddas?

ulf-nygren.jpg

16:30 Dramatiska förändringar inom hela it-området. Vart pekar de stora marknadstrenderna?

Vi befinner oss i en tid när hela it-området håller på att förändras dramatiskt och kraven på ökad verksamhetsnytta blir allt mer styrande. Det innebär att ökad kunskap om anskaffning inom it-området blir allt viktigare, tillsammans med insikt om hur en väl genomförd anskaffning kan nyttjas som ett effektivt instrument för att uppnå ökad effektivitet och verksamhetsnytta. Marknadstrenderna pekar på att utvecklingen går mot mer verksamhetsstyrning av it-utvecklingen. Kostnadseffektivitet som främsta ledstjärna får stå tillbaka lite till förmån för ökad innovation, ökad verksamhetsnytta, ökad medborgarnytta och tillgång till spetskompetens. Detta och vad man bör ha med sig vid förberedelser och genomförande av en anskaffning inom it-området, är några av de frågor som kommer att belysas.

Ulf Nygren, Head of Outsourcing, Tieto

Share