Vad gör vi?

År 1964 betraktades konceptet IT-nätverk och datorer som science fiction. Vår historia börjar i Europas nordöstra hörn, där en gigantisk stordator köptes in för att underlätta verksamheten hos en finsk bank.

Sedan dess har det mesta förändrats. Idag har vi cirka 15 000 anställda över hela världen. En del är dock sig likt – som vårt engagemang för att skapa kvalitet och vår positiva inställning.

På Tieto får du möjlighet att specialisera dig och bli en verklig branschexpert inom IT. Några av de branscher vi verkar inom är bilindustrin, energisektorn, finansiella tjänster, skogsnäringen, sjukvård, socialvård, logistik, tillverkning, media, olje- och gasindustrin, offentliga sektorn, telekom och handel.

Vi har ett tydligt åtagande att utveckla företag och samhällsfunktioner med hjälp av informationsteknik.

Share
Visste du att...

...att åtta av tio globala företag inom skogs-, pappers- och förpackningsindustrin är Tietos kunder?

Fakta om Tieto