TYPS - Tietos nätverk för unga medarbetare

Tieto Young Professional Sweden (TYPS) är ett nätverk för och av unga och engagerade medarbetare på Tieto.

TYPS (Tieto Young Professionals Sweden) anordnar regelbundna aktiviteter där Tietos unga medarbetare kan utveckla nya idéer, bredda sina kunskaper – och ha roligt! Aktiviteterna kan bestå av allt från karriärevenemang, inspirerande föreläsningar och mentorskapsprogram till sociala sammankomster såsom After Works eller ”get-togethers” med t.ex. finska och norska TYP.  

Målet med nätverket är att lära känna nya kollegor och därmed bygga ett professionellt och socialt nätverk samt att öka kunskapsspridningen inom företaget. TYPS startade i Stockholm i slutet av 2011. Nätverket har utökat och idag finns vi representerade på flera orter i Sverige (Stockholm, Malmö, Karlstad, Östersund, Umeå och Luleå)  och vi hoppas att fler orter vill köra igång.

I dagsläget finns TYP-nätverket i Finland, Sverige, Norge och Indien men vi arbetar på och har goda förhoppningar om att fler länder snart ska ansluta sig. På så vis kan vi bygga nätverk över landsgränser och därmed tillsammans hjälpa till att bygga ett Tieto. 

Share