Esbo stad: ett unikt experiment där AI identifierar personer i behov av stöd

Tillsammans med Esbo stad genomförde vi ett globalt sett ett unikt försök i vilket artificiell intelligens utnyttjades för att förbättra social- och hälsovårdstjänsterna och identifiera kommuninvånarna.

För Esbo stad är det viktigt att utveckla kundcentrerade tjänster som beaktar kundens servicebehov och problem. Precis som i många andra kommuner lagras invånarna i. Detta betyder att datauppgifter om en person lagras i olika sektorers och tjänste-datasystem som inte har ett ömsesidigt utbyte av information. Detta skapar interna servicekedjor som gör det svårt att se samtliga kunder som en helhet.

Utvecklandet av kundcentrerade lösningar med artificiell intelligens

Esbo stad ville utveckla tjänster där kundens välbefinnande och behov är i centrum. Målet var att kombinera olika informationskällor med AI för att skapa kund- och servicekedjor.

Experimentet hade som mål att ta reda på om man med hjälp av artificiell intelligens skulle kunna identifiera tidigare kundgrupper som behöver service, så att den individuella datasäkerheten inte riskeras – samtidigt som Esbo stad även ville få bättre förståelse för de faktorer som har en inverkan på invånarnas välbefinnande och användning av AI-tjänster.

”Förutom enskilda individer kan även anställda och Esbo stad dra nytta av artificiell intelligens – och även samhället, eftersom vi som stad kan göra data tillgänglig för olika forskningsinstitut. Jag tror inte att artificiell intelligens ännu är en beslutsavgörande faktor i Esbo, men den kommer säkert att kunna ge våra anställda ett mycket viktigt stöd i det dagliga beslutsfattandet.” säger dataanalyskonsult Tomas Lehtinen.

AI användes för att utveckla planeringen av social- och hälsovårdstjänster och för att förutse välbefinnande

Försöket kombinerade alla social- och hälsovårdsuppgifterna och förskolepedagogikens klientuppgifter om samtliga Esbobor under åren 2002–2016. Genom att analysera denna enorma datamängd, hittades nya förebyggande metoder genom vilka tjänsterna kan riktas till invånarna, till exempel för att förhindra socialt utanförskap.

Ett av de viktigaste resultaten av projektet var att man kunde bekräfta att artificiell intelligens kan användas för planeringen av social- och hälsovårdstjänster och för att förutse individuellt välbefinnande. Under projektet utvecklades till exempel en riskprognosmodell som kan förutse klientrelationer inom barnskydd i upp till fem år i förväg. Artificiell intelligens hittade cirka 280 faktorer som kan förutse en klientrelation hos barnskyddet. Ingen av dessa faktorer ensam utgör en risk, men en samtidig förekomst av flera faktorer kan utgöra det.

Försöket gjorde det också möjligt att för första gången få en översyn av kundstigar för varje familj för sig, eftersom stadens datasystem i regel är individuellt orienterad.

Offentlig data har aldrig tidigare kombinerats på samma sätt som i Esbos och Tietos försök. Försöket kunde genomföras tack vare Finlands ovanligt detaljerade datasystem inom den offentliga sektorn och uppgifternas höga kvalitet.

Ett unikt försök i vilket offentlig sektors kunduppgifter kombinerades och analyserades med AI

Utgångspunkten i projektet var att testa om man med hjälp av AI kan rikta förebyggande tjänster till enskilda personer i rätt tid, så att kommunen kan stödja individuellt välbefinnande.

Tieto och Esbo stad behandlade tillsammans en enorm mängd data som bestod av klientrelationsuppgifter från samtliga Esbobor under åren 2002–2016 och omfattade cirka 520 000 människor och mer än 37 miljoner kundkontakter. Under all databehandling vidtogs noggranna åtgärder för att säkerställa datasekretessen. Personliga uppgifter såsom namn, personbeteckning och adress doldes redan under insamlingen av uppgifterna. Vid överföringen av alla uppgifter användes kryptering.

Först samlades alla Esbos social- och hälsovårdsuppgifter i en uppgifts sjö, så att vi kunde kombinera dessa och se kundernas servicebehov som en helhet.

Vårt experiment visade att artificiell intelligens och användningen av datauppgifter kan ha en betydande roll inom hälso-och sjukvården. Med stöd av AI och dataanalys kan nya serviceskedjor utvecklas. Anställda inom social- och hälsovårdstjänsterna kan även använda AI som ett stöd i beslutsfattandet i det dagliga arbetet.

Om kunden

Esbo stad
Finlands andra största stad Esbo är hemstad för mer än 270 000 människor. Esbo är en livlig, växande och utvecklande stad där det är trevligt att bo. I Esbo kombineras företagens och individers toppkunskap med en mångsidig natur och trevliga och trygga bostadsområden.

Besök Esbos webbsida

 

Share