Ett brev på posten

Tieto skräddarsyr snabb och lättillgänglig information för att möta kundernas behov i realtid.

Posti
Tekniken spelar en avgörande roll i dagens postlogistikbransch där den snabbt växande e-handelsmarknaden har bildat en ny front. Posti, det finska statsägda postföretaget är ett bra exempel när de nu har uppgraderat sina slutanvändartjänster och förbättrat funktioner för spårning av paket och gods i realtid.

Posti-koncernen tillhandahåller ett stort utbud av post-, logistik-, finansiella administrations- och e-handelstjänster till multinationella kunder och alla har höga förväntningar på leveransernas kvalitet. Effektivitet och pålitlighet är huvudfaktorerna i Postis samlade affärsområden som omfattar allt från e-handel och direktpost till transporter av gods och distribution av tidningar och magasin.

Posti verkar i 11 länder med nyckelmarknader i Skandinavien, Finland, Baltikum och Ryssland. För att optimera leveransen av alla företags- och molntjänster samt förbättra effektiviteten, har företaget gjort en migrering och uppgradering av utvalda nätverksfunktioner, system och servrar – i nära samarbete med sin IT-partner, Tieto.

“Vår grundläggande funktion är att säkerställa att brev, paket och olika typer av gods transporteras från en plats till en annan i tid till våra kunder. För att hantera vårt IT-behov i molnet blev vi samarbetspartner med Tieto, Nordens största företag för IT-tjänster”, säger Jaana Widenius, Head of CIO Office, Posti ICT.

Tillsammans med Tieto har Posti startat ett sju månader långt migreringsprojekt som resulterade i en omfattande uppgradering av företagets nätverksinfrastruktur för slutanvändartjänster. Projektet innebar överföring av utvalda nätverksfunktioner, system och servrar till Tietobaserade system.

"E-handelspaket är ett växande segment och detta kräver flexibilitet, skalbarhet och säkerhet i realtid för kritisk data som inte skulle kunna hanteras enbart av våra datacenter. “För att ta vårt företag vidare behövde vi ta vår IT till molnet,” förklarar Jaana Widenius.

Komplett paket

Ett komplett paket skräddarsyddes för Postis behov inklusive nyckeldatafunktioner och uppgifter såsom hantering av arbetsstationsmiljö, slutanvändarlagring (filservrar), meddelande- och e-postväxling för 1000 brevlådor, HSM-modulsupport, Windows serveruppdateringstjänst (WSUS), fjärrsajtövervakning, nya hanteringsservrar, säkerhetskopieringssupport med mera.

Tjänsterna levereras från Tieto Productivity Cloud – TPC som bygger en robust bas för Microsoft-baserade arbetsbelastningar som bearbetas över en hög nivå av självbetjäningsportaler.

Tieto har förberett en hybridlösning där majoriteten av Posti-växlingsanvändare hostas i Microsofts offentliga moln – Office 365 och 1000 brevlådor på samma sätt som Microsoft Lync hostas i TPC. För samarbete i realtid tillhandahåller Azure molntjänst en pålitlig plattform för fildelning. Leveransen av tjänsten har en enhetlig styrningsmodell.

Därutöver tillhandahöll Tieto fullständig projekthantering och införde sina standardarbetssätt och processer - och ledde projektet från början till slut med fortlöpande framstegsrapporter och utvärdering av resultat.

“En mycket stor del av projektet slutfördes under sommarsäsongen, men säkerhetskopieringsprocessen fungerar bra på båda sidor”, säger Emilia Harjula, projektledare, Tieto.

"Vi samarbetade fullt ut med kundens projektteam. Posti har dragit fördel av den smidiga processen med övergång till ett integrerat paket av uppdaterade system med nya funktioner."

Migrering i sex steg

Övergången av arbetsstationshanteringen var en viktig del av migreringsprojektet och delades in i sex faser. Den första fasen bestod av förberedelse i form av en undersökning vid uppstart för att bedöma status på befintlig infrastruktur.

Detta följdes upp av en planerings- och utformningsfas för ny infrastruktur, en implementeringsfas, testnings- och pilotprojekt, slutlig implementering och överlämnande av projektet. Tieto har använt de senaste Microsoft-teknikerna och dessutom tillhandahållit Posti med fortlöpande underhåll och utbildning på plats.

En ny konfigurationshanterings (CM)-plattform introducerades medan delar av befintlig SCCM-infrastruktur modifierades med nya servrar upprättade för fjärrsupport. Andra tjänster inkluderade Symantecs hantering av slutpunktssäkerhet, paketering och distribution av mjukvara och hårdvara och en ny kommunikationsplattform.

Flexibel för säsongsändringar

Alla mål för projektet uppnåddes i tid, enligt budget och med lyckade resultat som tillgodosåg Postis slutkunders efterfrågan på informationshantering i realtid. Data om leveranser behandlas nu i en mer flexibel och snabb IT-miljö.

Utöver detta har migreringsprojektet hjälpt Posti och dess dotterbolag att hantera sin drift på ett effektivare sätt. Postlogistik är inte bara en cyklisk bransch med intensiva perioder av större efterfrågan, branschen är också känslig för väderförhållanden gällande leverans och prestation.

"Vi har nu flexibiliteten att anpassa antalet anställda efter säsongens behov. Vår partner Tieto och Microsoft Azure-lösningen hjälper oss tillhandahålla enastående service, hela året och utan avbrott, oavsett säsong och vädersituation,” sammanfattar Esa Viitamäki Vice President, CIO, Posti ICT.


Posti är en ledande leverantör av post-, transportlogistik-, finansiella administrations- och e-handelstjänster. Företaget ägs helt av den finska staten och har sitt säte i Pohjois-Pasila, Helsinki. Posti verkar i 11 länder med cirka 26 000 anställda. Dess nyckelmarknader är Skandinavien, Finland, Baltikum och Ryssland. Postis dotterbolag innefattar Posti Mail Communications, Posti Logistics och OpusCapita. I Finland är Posti det största företaget som hanterar leverans av brev, direktpost, tidningar och magasin via sitt dotterbolag Posti Oy. www.posti.com

Share