Kustmyndigheten effektiviserar hantering av insynsbegäranden

Med en ökande mängd begäranden om tillgång till handlingar brukade danska kustmyndigheten, Kystdirektoratet, lägga ner stora resurser på att behandla dessa begäranden. Förra året var det närmare 160 ärenden och i år förväntas antalet fördubblas. ”Efter implementeringen av modul 360° Insynsbegäran i vår Public 360°-lösning har vi kunnat eliminera flera steg i ärendeflödet, däribland utskrift, frankering och postutskick” säger ESDH-projektledare Lars Slavensky, Kystdirektoratet.

 

tieto_ppt_wide_denmark_beach_david_bucek_1_1.jpg

Det var inte ovanligt att tre till fyra medarbetare använde upp till 14 dagar för att behandla ett enda ärende. Behandlingen involverade både inspekterande tjänstemän samt den aktuella handläggaren och var mycket besvärlig och tidskrävande. Kystdirektoratet väntar sig att den årliga resursbesparingen kommer att bli mellan 1½ och 2 heltidsanställda.

Den nya lösningen förenklar hela processen. De inspekterande tjänstemännen kan själva ta fram de relevanta dokumenten, och handläggaren involveras endast vid beslutet om huruvida vissa dokument omfattas av begränsningar.

”Servicen till allmänheten förbättras märkbart, och vi sparar stora summor. Både allmänheten och myndigheten vinner på det”, säger Lars Slavensky och fortsätter: ”Medarbetarna upplever en enorm förbättring, eftersom de inte längre själva behöver ta fram stora mängder dokument och i stället kan ägna tiden åt mer komplicerade uppgifter.”

Även ledningen är mycket nöjd med den nya lösningen. Det är en sak att kunna spara på resurserna och behandla fler ärenden för samma medel, men man har även märkt att rapporteringen av svarsfrister till både Miljø- og Fødevareministeriets departement och Folketingets ombudsman har blivit märkbart lättare – samt att siffrorna i övrigt visar att Kystdirektoratet är nu den myndighet som har kortaste svarstider.

”Till allmänhetens glädje har vi gjort vår handläggning snabbare”, påpekar Hans Erik Cutoi-Toft, avdelningschef för havsområdena på Kystdirektoratet. 

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet är en myndighet under Miljø- og Fødevareministeriet (Danmarks departement för miljö- och livsmedelsfrågor) och Danmarks statliga kustverk. Kystdirektoratet hanterar med hjälp av cirka 80 anställda ett flertal frågor, däribland behandling av ansökningar från offentlig sektor eller allmänhet gällande byggen eller ändringar rörande kustskydd, småbåtshamnar, havsnära anläggningar eller angående aktiviteter som påverkas av skyddet av sanddyner och stränder. www.kyst.dk

Läs mer om Public 360° lösningen

 

  

Share