Nöjda användare i Esbo: ”Lifecare Camera är lätt att lära sig och snabb att använda"

Inom hemsjukvården och tandvården samt på vårdcentralerna kommer man att ha tillgång till systemet Lifecare Camera från sommaren 2018. I höstas användes Lifecare Camera av 30 distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor inom hemsjukvården. Erfarenheterna var så bra att man vill få ett större antal användare så snart som möjligt.

camera1.png
Bild 1

Applikationsspecialisten Nina Tähkäpää från Esbo berättar att antalet användare i hemsjukvården i framtiden kommer att vara ungefär 300. Antalet regelbundna och tillfälliga kunder inom hemsjukvården är ungefär 1 500 användare. I framtiden kommer systemet att börja användas på en bredare front, också inom andra områden.

"Redan i höstas tog sköterskorna bilder hemma hos klienterna, bland annat av deras sår på huden. I den integrerade helheten överförs bilderna direkt till patientinformationssystemet och anställda behöver inte spara bilderna i mobiltelefonen. Detta snabbar upp arbetet avsevärt att det lagras direkt”, berättar Tähkäpää.

"Systemet i sig är mycket enkelt och användarvänligt, och man lär sig använda lösningen inom 30 min.. Inom hemsjukvården har alla redan mobiltelefoner, så därför behöver man inte heller skaffa någon extra utrustning. Appen laddas ner automatiskt till allas mobiltelefoner via centraliserad appdistribution, så därför behöver användaren inte tänka på det”, säger Tähkäpää.

Med Lifecare Camera kan användaren logga in med sitt eget lösenord för patientinformationssystemet och då krävs det inga separata lösenord. Arbetet går snabbare när man inte behöver separata inloggningar.

Visuella data stöder vården

Återkopplingen från användarna har varit mycket positiv när det gäller detta system. Denna reform har man verkligen väntat på och längtat efter.[JS1]  Den tydligaste förbättringen är att man sparar tid och slipper onödigt besvär, när man inte behöver ansluta kameran med kabel till en arbetsstation och manuellt hämta bilder från enheten till appen för bildbehandling och lagring. Bilderna sparas inte heller i mobiltelefonen, vilket är bra tanke på klientens dataskydd.

När en bild har skickats iväg, gör sköterskan en anteckning i formuläret och bifogar bilden i form av en länk. Om sköterskan vill konsultera en läkare, kan hon skicka ett meddelande till läkaren till exempel medan hon fortfarande är hemma hos klienten. Bilden överförs utan fördröjning och läkaren får upp bilden genom att klicka på länken.

tahkapaa.png
Bild 2

Tähkäpää berättar att hon hoppas på att snart ska man även kunna få möjligheten att spela in videos med Lifecare Camera. Denna egenskap kommer faktiskt att tas i bruk i appen under andra halvåret av 2018. ”Till exempel: distriktssköterskor som arbetar med rehabilitering kan övervaka sina egna klienter för att se vilka framsteg de gör som att gå eller utveckla sin talförmåga.  Datat skulle också vara till stort värde även för andra parter inom i vården”, säger Tähkäpää.

Enligt Joona Pylkäs, som är produktchef för digital bildbehandling, så svarar Lifecare Camera mot behoven av informationshantering inom hälso-och sjukvården. Den mobila lösningen stöder delning av visuell information. Genom systemet dirigeras bildmaterialet dels till organisationens bildarkiv, dels som en bildlänk till patientjournalen.

”Det finns vissa begränsningar med att använda text som t.ex. med bild. Det är ofta ett ineffektivt sätt att beskriva patientens tillstånd och omvårdnad. Att dokumentera vårdbehandling med bilder är en klar förbättring i detta avseende. Visuella data som skapas med Lifecare Camera bifogas till patientjournalen, vilket innebär att dokumentationen av vårdbehandlingen blir mer informativ och lättare att förstå”, berättar Pylkäs.

”En patientjournal illustrerad med bilder möjliggör välgrundade beslut som leder till bättre vård. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att garantera dataskyddet i denna lösning. All kommunikation mellan den mobila enheten och molntjänsten är krypterad och ingen data finns kvar på den mobila enheten eller i molntjänsten när datan har sparats.”.

Bild 1:
I Esbo har hemtjänsten goda erfarenheter av att använda Lifecare Camera. Bilder som tas hemma hos klienten överförs i realtid till patientinformationssystemet och vid behov kan läkarkonsultation begäras omedelbart.

Bild 2:
Applikationsspecialisten Nina Tähkäpää förklarar att Lifecare Camera börjar användas på bredare plan inom hemsjukvården i Esbo, och dessutom kommer lösningen att introduceras även inom tandvården, hemsjukvården samt på vårdcentraler.
 

 

Share

Kontakt

Joona Pylkäs
Head of Imaging
+358 44 590 0900
joona.pylkas@tieto.com