Papperslös förvaltning sänker kostnader i Sundsvall

Sundsvalls kommun har sänkt kostnader när de börjat arbeta papperslöst med Tietos Public 360° dokument- och ärendehanteringssystem. Kommunen är en flitig användare av mötes- och registreringsverktyget Public 360° och 9 kommunala förvaltningar och 14 kommunala bolag har sedan flera år positiv erfarenhet av lösningen.

 

ipad_and_blue_shirt.jpg

Redan 2009 valde Sundsvalls kommun Public 360° systemet. ’’Efter en utvärdering ansåg vi att Public 360° var det bästa alternativet. Det ger Sundsvalls kommun den mest kostnadseffektiva förvaltningen’’, säger Per-Ivan Näslund, systemförvaltare av Public 360°.

Digital distribution av information

Utöver de förvaltningar och kommunala bolag som använder systemet, så använder också 200 politiker iPads med information från Public 360°.  Tidigare fick politikerna högar av A4 papper som skickades fysiskt till varje enskild politiker inför varje möte i respektive nämnd. Nu distribueras samma information digitalt via Public 360°.

Sänkta kostnader

Framför allt är det yrkesgrupperna registrator, nämndsekreterare och handläggare som fått sin vardag förbättrad och förenklad tack vare Public 360°.

Sundsvalls kommun har kunnat sänka tryckkostnaderna för material i pappersformat till varje enskild politiker radikalt. ’’Kostnaderna för de cirka 200 nyinköpta iPads:en sparades in via uteblivna kostnader för tryck och porto på mindre än ett år’’, sammanfattar Per-Ivan Näslund.

Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. www.sundsvall.se

Läs mer om Public 360° lösningen

Share