Ny metod ger effektivare cancerbehandling - från veckor till dagar

En läkare upptäcker en cancertumör hos en patient. Patienten måste behandlas med cellgifter, men vilka cellgifter fungerar bäst i just detta fall? Att snabbt hitta rätt har stor betydelse. Klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har utvecklat en metod som kan hjälpa till att ge snabba besked. Nyheten speglar den positiva utveckling i medicinska laboratorier som möjliggörs av digitalisering och informationssystem, där Tieto ligger i framkant.

”Informationssystemen hjälper oss att ta fram en profil på vilka cellgifter som sannolikt har bäst effekt.” -Kristin Blom, biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset 

Utmaningen:

Patienten har tjocktarmscancer. Läkaren tar ett vävnadsprov för laboratorietest för att veta mer om tumörtypen. Traditionellt väljer man sedan cellgift och behandling utifrån ett standardprotokoll. Men patienter svarar olika bra på olika cellgifter, ibland blir det ingen effekt alls, och läkaren får pröva andra typer av behandlingar. Att inte hitta rätt från början fördyrar behandlingen, är plågsamt för patienten och kan innebära tidsförluster på era veckor. Den nya metoden (FMCA) skapar nya förutsättningar. 

Tietos lösning:

Vi odlar cancerceller från till exempel vävnadsprov och ser hur väl ett läkemedel lyckas döda cancercellerna, berättar Kristin Blom, biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset. Här jobbar ett tiotal personer med metoden.

Testerna omfattar cirka 80 läkemedel, både som singelsubstanser och kombinationer. Undersökning tar tre dagar och resultatet ligger till grund för en resistenspro l och en rekommendation på läkemedel åt läkaren.

Liknande tester har gjorts tidigare i forskningssyfte, men metoden har nu tagits ett steg längre genom utvecklingen av en databas där resultaten från de tester som görs kan sparas och användas som jämförelsematerial. Rådata matas in i Tietos informationssystem SymPathy och jämförs med data från tidigare patienter och man får fram en resistensprofil. 

SymPathy kommunicerar med sjukhusets egenutvecklade databas Well för att få fram profilen. Tieto är den ledande leverantören av laboratorieinformationssystem i Norden.

• Den nya metoden är exempel på hur du kan optimera processer och göra behandling av patienter smidigare och samtidigt minska vårdkostnaderna, säger Nicolas Skaanild, Tietos manager för laboratorietjänster. 

Exempelvis arbetar Tieto i ett strategiskt projekt med Västra Götalandsregionen som går ut på att förkorta väntetider och rädda liv genom att digitalisera och effektivisera diagnostik av cancersjukdomar och att kvalitetssäkra. 

• Vi arbetar intensivt med att utveckla nästa generations informationssystem och ser en stor potential att effektivisera vården genom fortsatt digitalisering och automatiseringar, säger Skaanild. 

 

Share

Kontakt

Nicolas Skaanild
Manager of Laboratory
+45 723 062 46
nicolas.skaanild@tieto.com