Systemintegration - en förutsättning för effektiva och automatiserade digitala e-tjänster

Hundratals kommuner och myndigheter använder redan idag en integrationsplattform för att skapa sömlös dialog med sina medborgare och för att underlätta det digitala flödet i verksamheten och dess ärendehantering. Kraven är högt ställda på att verkligen jobba efter en modern digital strategi, skapa snabba och effektiva digitala tjänster och för att på så sätt spara både tid och pengar. En stabil och säker integrationsplattform är en förutsättning för att lyckas. I Norrköpings kommun har man till exempel gett medborgarna bättre tillgång till beslut och information via kommunportalen och i Ulricehamn fattar man idag snabbare beslut av ärenden tack vare en hög grad av automatisering. Båda med hjälp av Tieto Enterprise Integration System (TEIS), som är Tietos integrationsplattform.

Syftet med integration

En stabil integrationsplattform är idag ett måste för att hålla uppe takten med digitaliseringen av samhället, enkelt kunna konkurrensutsätta sina befintliga verksamhetssystem och följa nya säkerhetskrav såsom General Data Protection Regulation (GDPR). Integrationsplattformen hjälper till med att koppla samman verksamhetssystem som använder olika tekniska gränssnitt, samt ser till att både externa och interna informationsflöden hanteras på ett enhetligt och säkert sätt.

Efter hand som fler e-tjänster, t.ex. ”Mina Meddelanden” (digital brevlåda) eller ”Får jag lov” (digital bygglovsprocess) lanseras blir integration allt viktigare för att underlätta kommunikationen med både privata medborgare, myndigheter och företag.

- TEIS hanterar idag runt en miljard transaktioner varje år för de kommuner och statliga myndigheter som använder plattformen, men den kan användas till så mycket mer. Behoven av att ytterligare digitalisera och effektivisera är oerhört stora. Man kan spara otroligt mycket tid och pengar genom att hantera integrationer via TEIS, samtidigt som plattformen bidrar till ökad säkerhet. Det ökar hastigheten på hantering av ärenden genom att en stor del av manuella processer kring beslut kan automatiseras, säger Robert Jakobsson, kundansvarig på Tieto.

 

“För oss är framgången med TEIS att vi lyckats automatisera väldigt mycket och på så sätt kan möta alla nya utmaningar utan att anställa ny personal”
- Fredrik Nilströmer, IT strateg för Ulricehamns och Tranemo kommuner

Nya möjligheter

Runt om i Sverige finns många exempel på hur kommuner använder integration för att både effektivisera sin egen verksamhet och samtidigt förbättra tjänster för medborgare och skapa så kallad medborgarnytta. I Norrköping används Tietos integrationsplattform TEIS inte bara som transportör av dokument och data, utan som en katalysator för nya lösningar. 

- TEIS ger oss bl.a. automatiska informationsflöden till vår hemsida där vi presenterar information som kommuninvånarna vill ha. Den enskilde invånaren kan gå in och titta på olika ärenden, till exempel vilka klagomål en viss restaurang fått. Den sammanställda digitala informationen gör att fler blir nyfikna och går in och tittar, säger Mats Agebrink, IT strateg på Norrköpings Kommun.

En annan integrerad verksamhetsprocess hos Norrköping är information om olika vattenflöden, som hämtas från ett externt system var tredje minut och med automatik sedan presenteras på hemsidan.

Norrköping använder idag TEIS till cirka 330 olika integrationer. Ytterligare en av dessa integrationer är automatisering av komplicerade banktransaktioner. Sammanlagt sparar kommunen runt 30 arbetsdagar i veckan genom olika integrationer, säger Mats Agebrink. Även i Ulricehamn ser man ekonomiska fördelar med TEIS som en integrationsplattform. Där skapas automatiskt alla digitala login-konton för elever och anställda i kommunen och många fler integrerade digitala tjänster är planerade.

Läs mer om våra lösningar här >>

Share

Kontakt

Robert Jakobsson
Customer Manager
+46709945869
robert.jakobsson@tieto.com
Ladda ner kundreferensen som pdf